English

12900 GRAPHIC DESIGN ART QUALIFICATION - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617T%
1 ADVANCED RESEARCH METHODS IN ART AND DESIGN0000000000000000000.00
2 DOCTORAL THESIS PROPOSAL0000000000000000000.00
3 THESIS553451501005555525665.88
4 THESIS554550102205555555969.41
5 THESIS0000000000000000000.00
6 THESIS0000000000000000000.00
7 DOCTARAL QUALIFYING EXAM0000000000000000000.00
8 SEMİNER DERSİ0000000000000000000.00
Related number of course units / 822222120210222222--
Level of contribution1010791016032010101010107--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617T%
1 GRAPHIC DESIGN554554405404445456778.82
2 ANALYSIS OF ADVERTISING AND DESIGN 500000505500055554047.06
3 ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM AKIMLARI0000000000000000000.00
4 NEW MEDIA405000304000000402023.53
5 İLLÜSTRASYON TEKNİKLERİ554554005505545556778.82
6 ADVANCED TYPOGRAPHY555555005505555557082.35
7 ART CRITICISM0000000000000000000.00
8 İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU0000000000000000000.00
9 İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU0000000000000000000.00
Related number of course units / 953433330540334454--
Level of contribution24151815151312024190141418202320--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.