English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ÇOCUK GELİŞİMİ (DOK.)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ÇOCUK GELİŞİMİ (DOK.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG601GELİŞİM VE ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
EVALUATION AND SUPPORT OF DEVELOPMENT AND LEARNING
Z303.06.03Müfredat ve öğretimi planlamak ve bireyselleştirmek için resmi olmayan ve resmi değerlendirmeler, değerlendirme uygulamaları, değerlendirme kararlarına ve program değişikliklerine rehberlik etmek için yararlı bir teorik çerçeve, öğrenmede bireysel farklılıklar.
SAG605SAĞLIKTA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARI
ADVANCED RESEARCH METHODS IN HEALTH
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi,
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG604İSTATİSTİK
İSTATİSTİK
Z303.06.03
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Çocuk Gelişimi ile ilgili makale ve tezleri araştırmak ve sunmak Kendi tez konusu ile ilgili kitap,araştırma ve makale tarayıp sunmak ve tartışmak
COG602ÇOCUK VE SANAT
ÇOCUK VE SANAT
S303.06.03
COG605ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA
S303.06.03
COG606ÇOCUK HAKLARI
ÇOCUK HAKLARI
S303.06.03
COG607ÇOCUK GELİŞİMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR
EDUCATIONAL APPROACHES TO CHILD DEVELOPMENT
S303.06.03Yaklaşım ve modellerin tarihçesi ve gerekçesinin incelenmesi, Montessori Yaklaşımı, Waldorf Yaklaşımı, Gelişimsel Açıdan Uygun Program, High/Scope Yaklaşımı, Proje Yaklaşımı, Reggio Emilia Yaklaşımı, Orman Okulu Yaklaşımı, Piramit Yaklaşımı, Önyargı Karşıtı, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı, Okul Bazlı Bilinçli Farkındalık Programları, Farklı Yaklaşım ve Modellerin Türkiye'de uygulanması
COG608TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
S303.06.03Toplumsal Cinsiyet Nedir? Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık Toplumsal Cinsiyete İlişkin Temel Kuramsal Yaklaşımlar Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Tarihsel ve Sosyal Temelleri Kadın ve Erkek Olmanın Sosyal Anlamları Kadın Erkek Eşitliğinin Hukuksal Boyutu Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Katılım Toplumsal Cinsiyet ve Ücretli İş Piyasasına Katılım Medya ve Toplumsal Cinsiyet Çocuk Evlilikleri Kadınlara Yönelik Şiddet Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim ve Feminist Pedagojilerin Olanakları
COG612RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARLA İLETİŞİM
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARLA İLETİŞİM
S303.06.03İletişimin tanımı ve önemi, çocukla iletişim, dezavantajlı ve risk altındaki çocuk grupları ve bu gruplarla iletişim.
COG613ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI
EARLY RESPONSE PROGRAMS
S303.06.03Erken Müdahalenin tanımı , önemi ve amaçları, erken müdahale basamakları,erken müdahalenin etkileri,erken müdahale kuram ve modelleri,erken müdahale programları,erken müdahale kapsamına giren çocuklar
COG614REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI
REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI
S303.06.03Reggio Emilia Yaklaşımı'na ilişkin tarihsel ve teorik bilgiler
OOE601ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİMİN DEĞERLENDİRMESİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR
ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİMİN DEĞERLENDİRMESİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR
S303.06.03
OOE604TARİHSEL SÜREÇTE ÇOCUK KAVRAMI
THE CONCEPT OF CHİLD İN THE HİSTORİCAL PROCESS
S303.06.03
OOE605ERKEN ÇOCUKLUKTA FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR
ERKEN ÇOCUKLUKTA FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR
S303.06.03
OOE606ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE YARATICILIK
CREATİVİTY İN EARLY CHİLDHOOD EDUCATİON
S303.06.03
OOE608ERKEN ÇOCUKLUKTA FELSEFİ TEMELLER
PHİLOSOPHİCAL FOUNDATİONS İN EARLY CHİLDHOOD
S303.06.03
OOE609ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE AİLE ÇALIŞMALARI
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE AİLE ÇALIŞMALARI
S303.06.03
OOE610ERKEN ÇOCUKLUKTA YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ
LİFE SKİLLS TRAİNİNG İN THE EARLY CHİLDHOOD
S303.06.03
OOE611ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇOCUKLARDA EĞİTİM
ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇOCUKLARDA EĞİTİM
S303.06.03
OOE612ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YENİDEN KAVRAMSALLAŞTIRMA
RECONCEPTUALİZATİON İN EARLY CHİLDHOOD PERİOD
S303.06.03
OOE613ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE AİLE, OKUL VE TOPLUM
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE AİLE, OKUL VE TOPLUM
S303.06.03
OOE614ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ
DEVELOPMENT OF CRİTİCAL THİNKİNG SKİLLS İN EARLY CHİLDHOOD PERİOD
S303.06.03
OOE615ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KURUMLARINDA ETKİLİ LİDERLİK VE YÖNETİM
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KURUMLARINDA ETKİLİ LİDERLİK VE YÖNETİM
S303.06.03
OOE617ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE POLİTİKALAR
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE POLİTİKALAR
S303.06.03
OOE642ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARI
CURRENT RESEARCH APPROACHES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
S303.06.03
UPS602ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
S303.06.03
UPS603GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
S303.06.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, ruhsal durum muayenesini içerir. Anksiyete bozukluğu, Depresif Bozukluk ve İki Uçlu Bozukluğun nedenleri, klinik özellikleri, seyri, alt tipleri ve tedavi yaklaşımlarını içerir.
UPS605ÇOCUK KORUMA VE ÖNLEME
ÇOCUK KORUMA VE ÖNLEME
S303.06.03
UPS613ÇOCUK GELİŞİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÇOCUK GELİŞİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
S303.06.03
UPS617EBEVEYN, ÇOCUK VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER
EBEVEYN, ÇOCUK VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER
S303.06.03
UPS621ÇOCUK SUÇLULUĞU
ÇOCUK SUÇLULUĞU
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Alanına özgü ve doktora programının amaçlarına uygun olarak öğrencinin gerekli bilgi ve yetkinliklerinin kazanmasını sağlayacak bireysel çalışma
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-50DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.