English

16023 ÇOCUK GELİŞİMİ - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 EVALUATION AND SUPPORT OF DEVELOPMENT AND LEARNING00
2 İSTATİSTİK00
3 DOKTORA TEZİ00
4 DOKTORA TEZİ00
5 DOKTORA TEZİ00
6 DOKTORA TEZİ00
7 DOCTORAL THESIS PROPOSAL00
8 DOCTORATE  QUALIFICATION​00
9 SEMİNER DERSİ00
10 ADVANCED RESEARCH METHODS IN HEALTH00
Related number of course units / 10--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 ÇOCUK VE SANAT00
2 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA00
3 ÇOCUK HAKLARI00
4 EDUCATIONAL APPROACHES TO CHILD DEVELOPMENT00
5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ00
6 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARLA İLETİŞİM00
7 EARLY RESPONSE PROGRAMS00
8 REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI00
9 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİMİN DEĞERLENDİRMESİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR00
10 THE CONCEPT OF CHİLD İN THE HİSTORİCAL PROCESS00
11 ERKEN ÇOCUKLUKTA FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR00
12 CREATİVİTY İN EARLY CHİLDHOOD EDUCATİON00
13 PHİLOSOPHİCAL FOUNDATİONS İN EARLY CHİLDHOOD00
14 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE AİLE ÇALIŞMALARI00
15 LİFE SKİLLS TRAİNİNG İN THE EARLY CHİLDHOOD00
16 ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇOCUKLARDA EĞİTİM00
17 RECONCEPTUALİZATİON İN EARLY CHİLDHOOD PERİOD00
18 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE AİLE, OKUL VE TOPLUM00
19 DEVELOPMENT OF CRİTİCAL THİNKİNG SKİLLS İN EARLY CHİLDHOOD PERİOD00
20 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KURUMLARINDA ETKİLİ LİDERLİK VE YÖNETİM00
21 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE POLİTİKALAR00
22 CURRENT RESEARCH APPROACHES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION00
23 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ00
24 GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ00
25 ÇOCUK KORUMA VE ÖNLEME00
26 ÇOCUK GELİŞİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME00
27 EBEVEYN, ÇOCUK VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER00
28 ÇOCUK SUÇLULUĞU00
Related number of course units / 28--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.