English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE613İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Z303.07.53
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50
MAK692ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR
Z303.07.03
MAK601ENERJİ MALİYETİ
ENERJI MALIYETI
S303.07.53Giriş ve temel kavramlar, mühendislik ekonomisi ve enerji üretim santrallerine uygulanması, enerji üretim santrallerinin ekonomik değerlendirme yöntemleri, konvansiyonel, nükleer ve yenilenebilir enerji santrallerinde enerji üretim maliyeti analizi, alternatif santrallerde üretim maliyetinin etkin parametrelere değişimi ve duyarlılık analizi, alternatif santrallerin ekonomik mukayesesi.
MAK602ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ
ENERGY ECONOMY IN INDUSTRIAL COMPLEXES
S303.07.53Enerji Ekonomisine Giriş/Termik Tesislerin Performans ve İşletme Karakteristikleri/Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlarda Yanma/Enerji Ekonomisinde Optimum Bulma Yöntemleri/Enerji Üretim Maliyeti Hesabı
MAK603TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR
SELECTED TOPICS IN THERMAL TURBOMACHINERY
S303.07.53Assembly properties of steam and gas turbines, Rotation and lifting of turbine motor, electrical leakage in turbines, Calculation of heat expenditure of turbines with the arrangement of measuring devices, Regulation and its features, Commissioning and deactivation of turbines, Turbine failures
MAK604MOTORLARDA ÖZEL KONULAR
DEDICATED TOPICS IN ENGINES
S303.07.531- Motorlarda Aşırı Doldurmanın Kısa Tarihi 2- Aşırı Doldurmanın Temel Prensipleri — Dolgu ve Silindir arasındaki bağıntılar — Gücün arttırılması — Dolguyu soğutmanın etkisi — Aşırı Doldurma Metotları 3- Aşırı Doldurma Termodinamiği — Kompresör ve Türbin performans hesapları — Aşırı Doldurmalı Motorların enerji Dengesi — Aşırı Doldurma ile Verim Artışı 4- Aşırı doldurmanın egzoz emisyonları üzerine etkisi — Otto ve Diesel motorları ve yanma sonrası emisyon iyileştirme metotları 5- Mekanik ve Egzoz gazı ile aşırı doldurma — Mekanik aşırı doldurmada kullanılan kompresörler tipleri ve sistemlerin dizaynı — Dolgu değişiminin kontrolü — Egzoz gazı ile aşırı doldurma sistemlerinde türbin ve kompresörler — Aşırı doldurma elemanlarının kontrolü ve dizaynı 6- Aşırı Doldurmalı motorlarda termal ve mekanik gerilmeler — Termal Gerilmeler — Mekanik Gerilmeler 7- Aşırı doldurmada kullanılan özel sistemler 8- Aşırı doldurmalı motorların performans karakteristikleri
MAK605HİDROLİK MAKİNELERDE ÖZEL KONULAR
DEDICATED TOPICS IN HYDRAULIC MACHINES
S303.07.53Hidrolik Santralara giriş / Türbinlerin kıyaslanması / Kuvvet santrallarında sistem titreşimleri / Pelton türbinleri / Francis türbinleri / Kaplan türbinleri
MAK606TAŞITLARDA YAKIT EKONOMİSİ
FUEL ECONOMY IN VEHICLES
S303.07.53Petrol rezervleri ve üretiminin yıllara göre değişimi/Araç parkının yıllara göre değişimi/Yakıt ihtiyacının belirlenmesi/Hareket dirençleri/Yakıt tüketimine etki eden faktörler/Yakıut tüketiminin modellenmesi/Yakıt tüketimi azaltılması için önlemler/Yakıt ekonomisi ve egzoz emisyonları/Yakıt ekonomisi ile ilgili yasal mevzuat, sürüş çevrimleri ve ölçümler/Yakıt tüketimi modellemesinde kullanılan yazılım örnekleri.
MAK607YAKIT HÜCRELİ ENERJİ SİSTEMLERİ
FUEL CELL ENERGY SYSTEMS
S303.07.53Giriş, Temel Kavramlar , Yakıt Hücre Çeşitleri, Çalışma Prensipleri ve Teknolojik Özellikleri / Yakıt Hücre Performansı, İdeal ve Gerçek Performans / Elektrokimyasal ve Termodinamik Modelleme / Yakıt Hücre Sistemleri, Yakıt Hazırlama Prosesleri, Güç Şartlandırma / Yakıt Hücreli Hibrit Sistemler / Yakıt Hücreleri için Dizayn Problemleri
MAK608TERMODİNAMİKTE ÖZEL PROBLEMLER
SELECTED TOPICS IN THERMODYNAMICS
S303.07.53Termodinamiğe giriş / Maksimum iş / Birinci ve ikinci kanunun açık sistemlere uygulanması / Entropinin tanımı / Binary sistemler / Termodinamik bağıntılar / İrreversibl olaylar / Kimyasal termodinamik / Yanma.
MAK609İLERİ ISI TRANSFERİ
ADVANCED HEAT TRANSFER
S303.07.53Daimi ve zamana bağlı rejimde çok boyutlu iletim, Laminer, türbülanslı zorlanmış ve doğal taşınım, Kaynama ve yoğuşma, Isı değiştiricileri, Işınımla ısı geçişi.Steady and unsteady multidimensional conduction, Laminar, turbulent forced and natural convection, Boiling and condensation, Heat exchangers
MAK610ENDÜSTRİYEL KLİMA
INDUSTRIAL AIR-CONDITIONING
S303.07.53Kütle Transferi Teorisi, Nemlendirme Prosesleri, Soğutma Kulesinde Isı Ve Kütle Transferi Prosesi, Temiz Oda Klima (HVAC) Sistemleri, Endüstriyel Ve Konfor Klima (HVAC) Uygulamalında Doğal Soğutma Ve Isı Geri Kazanım Sistemleri, Havuz Kliması, Petrokimya Tesislerinde Klima (HVAC) Uygulamaları.Mass Transfer Theory, Humidification Processes, Heat and Mass Transfer Process in Cooling Towers, Clean Room Air Conditioning (HVAC) Systems, Natural Cooling and Heat Recovery Systems in Industrial and Comfort Air Conditioning (HVAC) Applications, Pool Air Conditioning, Air Conditioning (HVAC) Applications in Petrochemical Plants.
MAK611GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ISITMADA YARARLANMA TEKNİĞİ
SOLAR HEATING TECHNIQUES
S303.07.53Güneş Enerjisi Işınımı / Düzlemsel Güneş Kolektörleri / Odaklayıcı Kolektörler / Güneş Enerjisi Sistemleri ve Otomatik Kontrol Ekipmanları / Güneş Enerjisi ile Mahallerin Isıtılması ve Soğutulması / Güneş Enerjisi ile Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Kombinasyonu ve Uygulanabilecek Otomatik Kontrol Sistemleri / Güneş Bacaları ve Rüzgar Enerjisinden Yararlanma / Güneş Enerjisi ile Kurutma / Güneş Enerjisi ile Havuzların Isıtılması / Güneş Enerjisi ile Sera Isıtılması / Isı Depolama Sistemleri / Güneş Pilleri ve Elektrik Üretimi/ Pasif Isıtma / Biyokütle ve Hidrojen Enerjileri
MAK612ENERJİ SİSTEMLERİNİN II. KANUN ANALİZİ VE EKSERJİ
SECOND LAW ANALYSIS OF ENERGY SYSTEMS AND EXERGY
S303.07.53Termodinamiğin I. ve II. Kanunlarına ait Temel Kavramlar ve Birlikte Uygulanışları / Ekserji Analizi Kavramı, Fiziksel ve Kimyasal Ekserji / Farklı Sistemler Üzerinde Ekserji Analizi Uygulamaları; Soğutma Sistemlerinde Ekserji Analizi, Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Ekserji Analizi, Otomobil Emisyonunun Ekserji Analizi, II. Kanun Performans Kıstası, Soğutma Kuleleri ve Evaporatif Soğutucuların Ekserji Analizi, Isıtma Sistemlerinde Ekserji Analizi, Termik Santrallerde Ekserji Analizi, Kojenerasyon Sistemleri, Trijenerasyon Sistemleri, Jeotermal Sistemlerde Ekserji Analizi, Ekolojik Ekserji Modeli / Ekserji-Ekonomi İlişkileri ve Eksergonomi Analizi
MAK613İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ UYGULAMALARI
ADVANCED APPLICATIONS OF FLUID MECHANICS
S303.07.53Hareketin tanımlanma yöntemleri, Korunum denklemleri, Bünye denklemleri, Helmholtz ve Kelvin teoremleri, Kompleks potansiyel, Konform dönüşümler, Yüzey Dalgaları, Sınır tabaka akımına giriş.
MAK614MAKİNE MALZEMELERİNDE KOROZYON VE YÜZEYSEL KORUMA
CORROSION AND SURFACE PROTECTION IN MACHINE MATERIALS
S303.07.53Türkiye ve Dünyada korozyon ve Önemi/Korozyon Mekanizmaları/ Korozyon Çeşitleri/Korozyondan Korunma Yöntemleri Temel İlkeleri/ Metalik Malzemeler, Seramik Malzemeler, Plastik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Akıllı Malzemeler, Biomedikal Malzemeler ve Nano Malzemelerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi/Otomotiv Endüstrisinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Enerji ve İletim Sistemlerinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Boru Hatlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Deniz Taşıt Araçlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Hava ve Uzay Taşıtlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi/ Elektrik ve Elektronik Cihazlarda Görülen Korozyon Problemleri ve Önlenmesi,
MAK615TALAŞSIZ ŞEKİLLENDİRMEDE ANALİZ VE GELİŞMELER
ANALYSIS AND ADVANCES IN CHIPLESS MACHINING
S303.07.53Talaşsız Şekillendirme Yöntemlerinde Gerilme Analizleri ve Sınıflandırma,Dövme Basıncı ve İşi, Haddeleme, Hadde Geometrisi, Kinematiği, Değişkenler ve Kuvvetler ile Kalibrasyon, Çekme ve Ekstrüzyon Matris Geometrisi, Malzeme Akışı, Kinematiği, Değişkenler ve Kuvvetler.Stress analysis and classification of the deformation methods. Pressure, force, power, geometry, kinematics, calibration and material flow in Forging , Rolling, Extrusion and Rod-wire drawing .
MAK616ENDÜSTRİDE KAYNAK UYGULAMALARI
WELDING APPLICATIONS IN INDUSTRY
S303.07.53Kaynağın tanımı, endüstriyel önemi ve tarihsel gelişim süreci; kaynak kabiliyeti; malzeme-yöntem ve konstrüksiyon ilişkileri; çeşitli endüstri dallarında kaynak uygulamaları; kaynak yöntemlerinde gelişmeler; özel kaynak yöntemleri; plastiklerin kaynak uygulamaları ve yöntemler; kaynak işlemlerinde otomasyon; kaynak dikişlerinin muayenesi
MAK617İMALATTA DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYON
EXPERIMENTAL DESIGN AND OPTIMIZATION IN MANUFACTURING
S303.07.53Deneysel Tasarımın Önemi, Deneysel Tasarımın İmalat Proseslerindeki Yeri ve Kullanılabilirliği, Optimizasyonun Tanımı ve İmalatta Optimizasyon, Deneysel Tasarımda Taguchi Metodu, Faktör Seçimi, Faktör Seviyeleri, Ortogonal Dizi Seçimi, Sinyal/Gürültü Oranı, Etkin Parametre Tayini ,Yanıt Yüzey Metodu, İdeal Proses Şartlarının Belirlenmesi ve Optimizasyonu, Tek Yönlü ve Çok Yönlü Varyans Analiz Metodu, F-Test, Güç Analizi ve Etki Oranı.Yapay Sinir Ağı Yönteminin Genel Tanımı, Ağ Tipleri, Geri Yayılımlı Öğrenme, İmalat Problemlerinde YSA’ nın Kullanımı. Optimizasyon Metotlarının Genel Tanımı ve İmalat Problemlerinde Kullanımı.
MAK618İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ
ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS
S303.07.53İleri Teknoloji Malzemelerine Giriş (gruplana ve inovasyonu), konvansiyonel malzemelerle karşılaştırılması, İleri Kompozitler; Karışınlar kuralının (rule of mixture) Halpin-Tsai eşitlikleri ile çözümü, Fiber geometrisinin analizi, Laminasyon teorileri, çok katlı tabaka yapılar ve balpeteği havacılık uygulamaları (uçak ve helikopter kanatları uygulamaları, Hibritkompozitler, hibrit dokumalar, Cominglated yapılar ve dupleks sistemler ve uygulamaları Akıllı malzemeler (Smart Materials); Şekil Hafıza etkisi (SME ) ve martenzitik dönüşüm analizleri, ortodontik uygulamaları, nörosirurijik uygulamaları, mühendislik uygulamaları (sensörler vb.), tek ve çift yönlü hafıza kazandırma yöntemleri, piezoelektrik, dielektrik, monyetostriktif, pH duyarlı, sıcaklık duyarlı Halokromik vb. akıllı malzemeler ve kullanım alanları Mühendislik Plastikleri; hibrit (melez) termoplastikler, poliolefincominglated türleri, üretimi ve iç basınca maruz yerlerde (internalpressurevessels), örneğin hidrojen depolama tanklarında kullanımı, Biyouyuşumludental plastikler, PMMA, PEEK vb. türleri, Zirkonya destekli tiplerin pH özellikleri değişen ortamlardaki davranışları, aromatik hidrokarbonlu fiberler, Kırık S-Camı (S-Glass) içeren PA matrisli balistik panel uygulaması, hızlı darbe analizleri, Negatif poissons oranlı (Auxetenicmaterials ) yeni malzemeler, İleri Seramikler; fonksiyonel ve yapısal sınıfandırma, elektronik seramikler (manyetik, dielektrik vb.), piezoelektrik seramikler, süper iletken seramikler, bioseramikler (protezler, kemikler, diş hekimliği seramikleri vb) vb. Nano Malzemeler; nanobuyut matematiği ve modelleri, karbon nanotüpler ve tüp geometrisi analizi, nano tüp uygulamaları (Cleanroom toz tutucu nano filtreler vb.),nano partiküller ve uygulamaları (antibakteriyel, antiviral vb.) Nanokompozitler; genel özellikleri, kullanım alanları, dental dolgular, iletken plastikler vb. İleri metalik malzemeler; Titanyum Alaşımları (Grade1 – 5 türleri, alfa-beta alaşımları, ısıl işlemleri, doku analizleri), Yüksek sıcaklık alaşımları (HeatResistantAlloys; Yüksek nikelli alaşımlar, Rene95, Nimonic90 ve türbin kanadı gibi aşırı creep yüklemeli uygulamaları), Co-Cr-Mo alaşımları kemik içi implant uygulamaları, Alüminyum- lityun alaşımları ve havacılık uygulamaları, Mikroalaşımlı çelikler, Çift fazlı paslanmaz çelikler, Maraging çelikleri vb.
MAK620MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI
MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS
S303.07.53Bu dersi alan öğrenciler, çeşitli statik ve dinamik yüklemelere maruz bırakılan farklı mühendislik malzemelerinin deformasyon ve hasar davranışlarını anlar, malzeme davranışlarını mikroskopik ve makroskopik ilişkilendirir, standartlaştırılmış mekanik test teknikleriyle deneyim kazanır ve ölçümleri resmi bir raporda nasıl sunacağını / yorumlayacağını öğrenir.
MAK621FOTO-VOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ
PHOTO-VOLTAIC POWER SYSTEMS
S303.06.03
MAK622GÜNEŞ ENERJİSİ VE DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ
SOLAR ENERGY AND CONVERSION TECHNOLOGIES
S303.07.53
MAK624BİYOMALZEMELER VE YÜZEY MODİFİKASYONLARI
BİYOMALZEMELER VE YÜZEY MODİFİKASYONLARI
S303.07.53
MAK626İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ
İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ
S303.07.53
MAK681KONSTRÜKSÜYONDA GÜVENİLİRLİK
RELIABILITY IN CONSTRUCTION
S303.07.53
MAK685KATI HAL FİZİĞİ, MALZEME BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK ALANINDA SEÇME KONULAR
SELECTED TOPICS IN SOLID STETE PHYSICS, MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING
S303.07.53Atomlar, atomlar arası bağlar ve kristal yapılar, kristal doğrultular, düzlemler ve Miller indisler,, yapısal tanımlamalar, x- ışınları ile tanımlamalar, katılarda yapısal ve bileşimsel kusurlar, mikro yapılar, elektron difraksiyon, elektron mikroskop, katıların mekanik ve elastik özellikleri, termal özellikler, faz geçişleri, elektrik özellikler, yarı iletkenler aygıtlar, süper iletkenler, manyetik özellikler, akıllı malzemeler ve uygulamaları.Atomic structures and interatomic bonding, structures of crystalline solids, crystal directions and Miller indices, structural characterizations, x- ray diffraction, imperfections in solids, types of imperfections, microstructure, electron diffraction, electron microscopy, mechanical properties, elastic constants, thermal properties, phase transformations, electrical properties, semi conductivity and devices, superconductivity, BCS theory, piezoelectricity, magnetic properties, smart materials and applications
MAK688DİFRAKSİYON VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE KRİSTAL YAPISI
DİFRAKSİYON VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE KRİSTAL YAPISI
S303.07.53
MAK689TERMİK TÜRBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR
TERMİK TÜRBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR
S303.07.53
MAK693ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR
S303.07.53
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.