English

13810 MECHANICAL ENGINEERING - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 THESIS000.00
2 THESIS000.00
3 THESIS000.00
4 THESIS000.00
5 DOCTORAL THESIS PROPOSAL000.00
6 DOCTORAL PROFICIENCY000.00
7 SEMİNER000.00
8 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ000.00
9 ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR000.00
Related number of course units / 90--
Level of contribution0--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ENERJI MALIYETI000.00
2 ENERGY ECONOMY IN INDUSTRIAL COMPLEXES000.00
3 SELECTED TOPICS IN THERMAL TURBOMACHINERY000.00
4 DEDICATED TOPICS IN ENGINES000.00
5 DEDICATED TOPICS IN HYDRAULIC MACHINES000.00
6 FUEL ECONOMY IN VEHICLES000.00
7 FUEL CELL ENERGY SYSTEMS000.00
8 SELECTED TOPICS IN THERMODYNAMICS000.00
9 ADVANCED HEAT TRANSFER55100.00
10 INDUSTRIAL AIR-CONDITIONING000.00
11 SOLAR HEATING TECHNIQUES000.00
12 SECOND LAW ANALYSIS OF ENERGY SYSTEMS AND EXERGY000.00
13 ADVANCED APPLICATIONS OF FLUID MECHANICS 000.00
14 CORROSION AND SURFACE PROTECTION IN MACHINE MATERIALS000.00
15 ANALYSIS AND ADVANCES IN CHIPLESS MACHINING000.00
16 WELDING APPLICATIONS IN INDUSTRY000.00
17 EXPERIMENTAL DESIGN AND OPTIMIZATION IN MANUFACTURING000.00
18 ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS000.00
19 MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS000.00
20 PHOTO-VOLTAIC POWER SYSTEMS000.00
21 SOLAR ENERGY AND CONVERSION TECHNOLOGIES000.00
22 BİYOMALZEMELER VE YÜZEY MODİFİKASYONLARI000.00
23 İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ000.00
24 RELIABILITY IN CONSTRUCTION000.00
25 SELECTED TOPICS IN SOLID STETE PHYSICS, MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING000.00
26 DİFRAKSİYON VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE KRİSTAL YAPISI000.00
27 TERMİK TÜRBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR000.00
28 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR000.00
Related number of course units / 281--
Level of contribution5--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.