İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50
FBE609BİLİM FELSEFESİ
PHILOSOPHY OF SCIENCE
Z303.07.53
MAK609İLERİ ISI TRANSFERİ
ADVANCED HEAT TRANSFER
S303.07.53Daimi ve zamana bağlı rejimde çok boyutlu iletim, Laminer, türbülanslı zorlanmış ve doğal taşınım, Kaynama ve yoğuşma, Isı değiştiricileri, Işınımla ısı geçişi.Steady and unsteady multidimensional conduction, Laminar, turbulent forced and natural convection, Boiling and condensation, Heat exchangers
MAK615TALAŞSIZ ŞEKİLLENDİRMEDE ANALİZ VE GELİŞMELER
ANALYSIS AND ADVANCES IN CHIPLESS MACHINING
S303.07.53Talaşsız Şekillendirme Yöntemlerinde Gerilme Analizleri ve Sınıflandırma,Dövme Basıncı ve İşi, Haddeleme, Hadde Geometrisi, Kinematiği, Değişkenler ve Kuvvetler ile Kalibrasyon, Çekme ve Ekstrüzyon Matris Geometrisi, Malzeme Akışı, Kinematiği, Değişkenler ve Kuvvetler.Stress analysis and classification of the deformation methods. Pressure, force, power, geometry, kinematics, calibration and material flow in Forging , Rolling, Extrusion and Rod-wire drawing .
MAK621FOTO-VOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ
PHOTO-VOLTAIC POWER SYSTEMS
S303.07.53
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE613İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Z303.07.53
MAK610ENDÜSTRİYEL KLİMA
INDUSTRIAL AIR-CONDITIONING
S303.07.53Kütle Transferi Teorisi, Nemlendirme Prosesleri, Soğutma Kulesinde Isı Ve Kütle Transferi Prosesi, Temiz Oda Klima (HVAC) Sistemleri, Endüstriyel Ve Konfor Klima (HVAC) Uygulamalında Doğal Soğutma Ve Isı Geri Kazanım Sistemleri, Havuz Kliması, Petrokimya Tesislerinde Klima (HVAC) Uygulamaları.Mass Transfer Theory, Humidification Processes, Heat and Mass Transfer Process in Cooling Towers, Clean Room Air Conditioning (HVAC) Systems, Natural Cooling and Heat Recovery Systems in Industrial and Comfort Air Conditioning (HVAC) Applications, Pool Air Conditioning, Air Conditioning (HVAC) Applications in Petrochemical Plants.
MAK614MAKİNE MALZEMELERİNDE KOROZYON VE YÜZEYSEL KORUMA
CORROSION AND SURFACE PROTECTION IN MACHINE MATERIALS
S303.07.53Türkiye ve Dünyada korozyon ve Önemi/Korozyon Mekanizmaları/ Korozyon Çeşitleri/Korozyondan Korunma Yöntemleri Temel İlkeleri/ Metalik Malzemeler, Seramik Malzemeler, Plastik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Akıllı Malzemeler, Biomedikal Malzemeler ve Nano Malzemelerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi/Otomotiv Endüstrisinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Enerji ve İletim Sistemlerinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Boru Hatlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Deniz Taşıt Araçlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Hava ve Uzay Taşıtlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi/ Elektrik ve Elektronik Cihazlarda Görülen Korozyon Problemleri ve Önlenmesi,
MAK620MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI
MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS
S303.07.53
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1021&DK=60754