English

12350 INFORMATION TECHNOLOGY LAW - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ000.00
2 METHODOLOGY OF LAW000.00
3 INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE000.00
4 MASTER'S THESIS - I000.00
5 MASTER'S THESIS 2000.00
Related number of course units / 50--
Level of contribution0--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 BİLİŞİM HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR3360.00
2 AVRUPA BİRLİĞİ HABERLEŞME HUKUKU3360.00
3 BİLİŞİM HUKUKUNUN TEMELLERİ4480.00
4 BİLİŞİM SUÇLARI4480.00
5 İNTERNETLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE VERİ KORUNMASI HUKUKU3360.00
6 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE REKABET2240.00
7 BİLİŞİM HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR2240.00
8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU000.00
9 AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKU000.00
10 İNTERNET ORTAMINDA İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ000.00
11 YAPAY ZEKALI VARLIKLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU000.00
12 TİCARET HUKUKUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-TİCARET000.00
13 İŞ İLİŞKİSİNDE BİLİŞİM HUKUKUNUN YANSIMALARI000.00
14 BİLİŞİM CEZA HUKUKU000.00
15 DİJİTAL ÇAĞDA E-TİCARET000.00
16 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ HUKUKU000.00
17 ADLİ BİLİŞİM000.00
18 FİNANSAL TEKNOLOJİLER000.00
19 İNTERNET İLETİŞİM HUKUKU000.00
20 MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA ELEKTRONİK DELİLLER000.00
21 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU000.00
22 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE AĞ YAPISINA GİRİŞ000.00
23 YAPAY ZEKALI VARLIKLARIN FİKRİ HAKLARI 000.00
24 UYGULAMALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HUKUKU000.00
Related number of course units / 247--
Level of contribution21--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.