English

10212 BUSINESS MANAGEMENT (in English) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION55100.00
2 BUSINESS MATHEMATICS55100.00
3 BEHAVIORAL SCIENCES2240.00
4 FINANCIAL ACCOUNTING55100.00
5 INTRODUCTION TO ACCOUNTING55100.00
6 INTRODUCTION TO ECONOMICS55100.00
7 INTRODUCTION TO LAW55100.00
8 MARKETING55100.00
9 MANAGERIAL FINANCE55100.00
10 MATHEMATICS4480.00
11 PROFESSIONAL ENGLISH-I55100.00
12 PROFESSIONAL ENGLISH-II55100.00
13 STATISTICS55100.00
14 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I55100.00
15 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II55100.00
16 TRADE LAW55100.00
17 ORGANIZATIONAL MANAGEMENT55100.00
18 E-BUSINESS55100.00
19 PRODUCTION MANAGEMENT55100.00
20 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT55100.00
21 COST ACCOUNTING55100.00
22 FINANCIAL ANALYSIS55100.00
23 MONEY AND CAPITAL MARKETS55100.00
24 TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS55100.00
25 TURKISH TAX LAW AND APPLICATION55100.00
26 LABOUR ECONOMY AND LABOUR LAW4480.00
27 REPORT WRITING TECHQNIUES-I55100.00
28 REPORT WRITING TECHQNIUES-II55100.00
29 INFORMATION TECHNOLOGIES-I000.00
30 INFORMATION TECHNOLOGIES-II000.00
31 ENTREPRENEURSHIP3360.00
32 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS55100.00
33 TURKISH LANGUAGE-I55100.00
34 TURKISH LANGUAGE-II55100.00
35 WORK PLACEMENT-I55100.00
36 WORK PLACEMENT-II55100.00
37 WORK PLACEMENT-III55100.00
Related number of course units / 3735--
Level of contribution168--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 DATA SCIENCE FOR BUSINESS 000.00
2 ADVANCED APPLICATIONS IN DATA MANAGEMENT000.00
3 COMPUTERIZED ACCOUNTING-I55100.00
Related number of course units / 31--
Level of contribution5--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.