English

10212-BUSINESS MANAGEMENT (in English)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9426 AIA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
9427 AIE101 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9428 AIL101 INTRODUCTION TO LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9429 AMT105 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9432 APE103 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9430 AST111 STATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88732 BIL124 INFORMATION TECHNOLOGIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9493 ABA102 INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9442 ABM112 BUSINESS MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9491 ABS102 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9439 AFA102 FINANCIAL ACCOUNTING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
9492 APE104 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88733 BIL125 INFORMATION TECHNOLOGIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12796 YUM104 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12037 AME201 MARKETING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12097 ATL102 TRADE LAW Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12023 BAE221 ORGANIZATIONAL MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12414 BAE223 PRODUCTION MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12412 BAE233 COST ACCOUNTING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12041 BAE235 MONEY AND CAPITAL MARKETS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12413 BAE243 LABOUR ECONOMY AND LABOUR LAW Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12415 BAE251 REPORT WRITING TECHQNIUES-I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12798 YUM203 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12026 AMF202 MANAGERIAL FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12422 BAE222 E-BUSINESS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12418 BAE224 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12417 BAE234 FINANCIAL ANALYSIS Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
12419 BAE238 TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12420 BAE242 TURKISH TAX LAW AND APPLICATION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12421 BAE252 REPORT WRITING TECHQNIUES-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12027 GRI203 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12797 YUM204 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.