English

10100 PHOTOGRAPHY and CAMERAMANSHIP -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 COMMUNICATION LAW AND ETHICS55100.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I1120.00
3 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
4 INFORMATION TECHNOLOGY-I000.00
5 INFORMATION TECHNOLOGY-II000.00
6 BASIC CONCEPTS OF COMMUNICATION55100.00
7 VISUAL COMMUNICATIONS3360.00
8 BASIC PHOTO INFO55100.00
9 VISUAL TECHNIQUES IN PHOTOGRAPHY3360.00
10 STUDIO PHOTOGRAPHY55100.00
11 CAMERA MOVEMENTS AND LIGHTING TECHNIQUES55100.00
12 TV OUTSIDE SHOOTING3360.00
13 VIDEO FILMING TECHNIQUES-I55100.00
14 VIDEO FILMING TECHNIQUES-II000.00
15 MEDIA LITERACY4480.00
16 SCREENPLAY DIRECTING 55100.00
17 DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY AND NEWS3360.00
18 ADVERTISING AND PUBLICITY PHOTOGRAPHY3360.00
19 DIGITAL PHOTOGRAPHY TECHNIQUES55100.00
20 CAMERA AND SHOOTING TECHNIQUES55100.00
21 TV PRODUCTION AND MANAGEMENT TECHNIQUES55100.00
22 SHORT FILM PRODUCTION3360.00
23 EDITING55100.00
24 ENTREPRENEURSHIP1120.00
25 ENGLISH-I000.00
26 ENGLISH-II000.00
27 PROFESSIONAL ENGLISH-I4480.00
28 PROFESSIONAL ENGLISH-II000.00
29 GRADUATION PROJECT55100.00
30 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS55100.00
31 TURKISH LANGUAGE-I1120.00
32 TURKISH LANGUAGE-II1120.00
33 WORK PLACEMENT-I4480.00
34 WORK PLACEMENT-II55100.00
35 WORK PLACEMENT-III55100.00
Related number of course units / 3529--
Level of contribution110--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PRESENTATION TECHNIQUES55100.00
2 SEMIOTICS55100.00
Related number of course units / 22--
Level of contribution10--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.