English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-PHOTOGRAPHY AND CAMERAMANSHIP

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-PHOTOGRAPHY AND CAMERAMANSHIP
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
FVK111İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC CONCEPTS OF COMMUNICATION
Z303.04.03İletişimin; tanımı, tarihçesi, türleri, öğeleri, işlevleri konularındaki temel kavramları kapsarCovers the basic concepts of functions about communication, description, history, types, elements
FVK113GÖRSEL İLETİŞİM
VISUAL COMMUNICATIONS
Z303.04.03Görsel iletişim üzerine geliştirilmiş kuramların anlatılması, temel Görsel iletişim tasarım kavramlarının bilinmesi ve resim, grafik, şekil, çizim ve fotoğraf gibi nesnelerin bilgisayar yardımıyla farklı grafik tasarım programları kullanılarak işlenmesi.Basicly analysing the history of communication the period which visual communication is prominent. In the context of this history especially explaining the theories developed about visual communication. Mentioning the concepts such as, cultural imperialism, cultural industry, ideology , visual art. Discussing the theories such as Structuralism and Frankfurt school.
FVK121TEMEL FOTOĞRAF BİLGİSİ
BASIC PHOTO INFO
Z122.05.03Neden Fotografçilik? Fotografin Olusumu, Fotografin Evrimi, Fotograf Makinesi ve Çesitleri, Fotograf Makinesinin Ana Bölümleri, Yardimci Aksesuarlar, Isik ve Filmler, Isiklama ve Net Alan Derinligi, Makine Kullanimi, Görüntü Düzenlenmesi, Fotografi Anlamak . Fotoğraf ile ilgili materyaller ve araçlar, resim kompozisyonu, pozlama, film banyosu ve baskı süreci Flaş-Filtre-Film çeşitleri, renkli fotoğraf teknikleri. Renk ısısı, renk elde etme yöntemleri. Pozometre, flaşmetre, stüdyo araç ve gereçleri, aydınlatma armatürleri, renk filtreleri, renkli banyo cihazı, dijital fotoğraf malzemesi. gibi konular açıklanacaktır.Why photography? Creation of photography, Evolution of photography, Types of Camera, Main parts of camera, helper accessory, light and films, using the camera, image arragement, understanding the photograpy, equipment of photography, exposure, technics of colourful photography will be explained.
FVK141VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ-I
VIDEO FILMING TECHNIQUES-I
Z122.05.03Aktuel çekim Stüdyoda çekim yapmak1-Actual shooting 2-Shooting at studio
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
FVK122FOTOĞRAFÇILIKTA GÖRSEL TEKNİKLER
VISUAL TECHNIQUES IN PHOTOGRAPHY
Z303.03.031- Kompozisyon kurallarına uygun görüntü düzenlemek 2- Farklı kadrajlarda fotoğraf çekmek 3- Fotoğrafta üslup geliştirmekTake photograps in different frames
FVK124STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI
STUDIO PHOTOGRAPHY
Z202.03.02Stüdyoda kullanılan fonlar Stüdyo fonları bilgisi,Ürün fon ilişkisi Stüdyo ışıkları bilgisi Stüdyo ve ekipman bilgisi Stüdyo çekim teknikleri Stüdyo ekipmanları bakım ve onarım bilgisi Çekim sonrası işlemler ve arşivleme Reprodüksiyon öncesi hazırlık Yansıma önleme Aydınlatma yöntemi 12 Işık ölçümü 13 Çekim sonrası işlemler 14 Arşivleme1 Funds used in studios 2 Information about funds 3 Relationship between product and fund 4 Information about studio lights 5 Information about studio equipment 6 Shooting technics
FVK132KAMERA HAREKETLERİ VE IŞIK TEKNİĞİ
CAMERA MOVEMENTS AND LIGHTING TECHNIQUES
Z122.04.031 Kameralar 2 Kameralar 3 Kameranın temel parçaları 4 Kameranın temel parçaları 5 Kameranın eklenebilir parçaları ve aksesuarları 6 Kameranın eklenebilir parçaları ve aksesuarları 7 Kamera taşıma sistemleri ve ekipmanları 8 Kamera taşıma sistemleri ve ekipmanları 9 Kullanılacak araç-gerecin bakım ve hazırlığı 10 Kullanılacak araç-gerecin bakım ve hazırlığı 11 Temel görüntü kontrol ve ayarları 12 Temel görüntü kontrol ve ayarları 13 Kamera ses ayarları 14 Kamera ses ayarlarıCameras basic parts of cameras accessory of cameras Basic control of cameras Sound arragement of camera
FVK134TV DE DIŞ ÇEKİM
TV OUTSIDE SHOOTING
Z202.03.02Belgesel Çekimi Hazırlığı Belgesel Çekimi/Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi Spor Çekimi Hazırlığı Spor Çekimi / Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi Havadan Çekim Hazırlığı Havadan Çekim/Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi Drama Çekimi Hazırlığı Drama Çekimi / Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi Reklâm/Tanıtım/Klip Çekimi Hazırlığı Reklâm/Tanıtım ve Klip Çekimi / Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi Su Altı Çekimi / Çekim Sonrası işlemler Haber Çekimi Yapılması / Haber Çekimi Sonrası İşlemleri Haberin hazırlanmasına yardımpreparation for documentary shooting Sport shooting/ arranging the equipment after shooting,Preparation for air shooting,Preparation for drama shooting,Preparation for advirtisement
FVK142VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ-II
VIDEO FILMING TECHNIQUES-II
Z303.03.031-Aktüel çekim yapmak 2-Stüdyo çekimi yapmak-Actual shooting 2-Shooting at studio
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIH201İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ
COMMUNICATION LAW AND ETHICS
Z202.02.02Derste sosyolojik yaklaşımlar çerçevesinde; medya, medyanın özellikleri ve işleyişi, İletişim hukuku televizyonun toplum üzerindeki etkileri, yabancı ve yerli müzik türleri ve spor , şöhretler gibi konular irdelenirIn this course, issues such as media, features of media, communication law, effects of tv on society, music, sport and fame in a sociological frame.
FVK213MEDYA OKUR YAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.02.02Medya okuryazarlığı dersi; İletişime Giriş (İletişim, iletişimin süreci ve öğeleri, iletişim türleri), Kitle İletişimi (Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim arasındaki ilişki, Medya (Medya, medyanın başlıca işlevleri, medyanın ekonomik boyutu, medya ve etik, medya okuryazarlığı kavramı, amacı ve önemi),Televizyon (Etkili bir kitle iletişim aracı olarak televizyon, Türkiye’de televizyon yayıncılığı, televizyon program türleri), Aile, Çocuk ve Televizyon (Televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, televizyon program analizleri, uyarıcı simgeler), Radyo (Bir kitle iletişim aracı olarak radyo, radyonun olumsuz etkileri, radyo program türleri, radyo program analizleri), Gazete ve Dergi (Gazete ile ilgili temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi ve karşılaştırılması, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri ve işlevleri), İnternet (İnternetin özellikleri ve işlevleri, internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar) konu başlıklarından oluşacak.Introduction to Communication (Communication, communication process and its elements, communication types), Mass Communication (Mass communication, mass media, the relationship between communication and mass communication, media (the media, the main functions of the media, the economic dimension of the media, the media and ethics , the concept of media literacy, its purpose and its significance), TV (television as an effective means of mass communication, television broadcasting in Turkey, television program types), Family, Children and Television (Television viewing habits, the negative effects of television, television program analysis, stimulus icons), radio (radio as a mass communication tool, the negative effects of the radio, the radio program types, the radio program analysis), newspaper and Magazine (Newspaper with the basic concepts, and comparison of the importance of newspaper articles and photography, newspapers, preparing application, magazines, types, and functions), the Internet (Internet features and functions of the points to be considered in the use of the internet) will consist of topics.
FVK223BELGESEL VE HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY AND NEWS
Z223.04.04Fotoğraf Projesi Oluşturma Yöntem ve Teknikleri Proje konusunda araştırma Proje çekimi öncesi hazırlık Proje fotoğrafı çekme Fotoğraf projesi fikri oluşturulması Toplumsal konuları yansıtan fotoğraflar Kültürel özellikleri yansıtan fotoğraflar Belgesel fotoğraf Belgesel fotoğraf çekimi Çekim Sonrası İşlemler Fotoğrafların değerlendirilmesi Görüntü işleme Görüntü arşivlemePreparation before project, Taking photographs for project, photographs which reflect the cultural features, Taking documentary photographs and archiving
FVK225SAYISAL FOTOĞRAF TEKNİKLERİ
DIGITAL PHOTOGRAPHY TECHNIQUES
Z202.03.02Photoshop programında fotoğraf nasıl işlenir? Levels ve Curves nasıl kontrol edilir? Perspektif bozuklukları nasıl düzeltilir? Brightness And Contrast nasl kontrol edilir? Selective Color hangi durumlarda kullanılır? Color Balance hangi fotoğraflarda kullanılır? Renkli fotoğraflar nasıl siyah beyaza çevrilir? Fotoğrafta istenilmeyen yerler nasıl silinir? Artistics filters seçeneği ile hangi etkiler elde edilir? Canvas size nasıl kontrol edilir? Shadows\Highlights hangi fotoğraflarda kullanılır?How to do photshop? How to control Levels and Curves ? How to correct perspective? How to control Brightness And Contrast ? When to use Selective Color hangi ? Where to use Color Balance? How to convert colourful photograps to black and white? Effects of Artistics filters
FVK233KAMERA VE ÇEKİM TEKNİKLERİ
CAMERA AND SHOOTING TECHNIQUES
Z202.02.02Kameranın teknik özellikleri, görüntü çerçeveleme, ışığığın görüntüye etkisi, kamera hareketleri, kamera ekipmanları ve aksesuarları. Kameranın yapısını ve teknik özellikleri, objektifler ve özellikleri, kamera hareketleri, çekim ölçekleri, aksiyon çizgisi.technical features of camera, frameing images, effects of light to image, camera motions camera equipment and assessories, type of camera, obfeatures of lenses, camera motions, shooting scale, action line.
FVK243TV YAPIM YÖNETİM TEKNİKLERİ
TV PRODUCTION AND MANAGEMENT TECHNIQUES
Z223.04.04Program Yayın ve Türleri: Canlı yayın, Naklen yayın, Bant yayın, Televizyon programlarının yapım aşamaları; Yapım Öncesi: Planlama, Hedef kitlenin belirlenmesi, Programın amacının belirlenmesi, Program içeriği ve program içerisinde yer alacak öğelerin belirlenmesi ve bir senaryonun çekim senaryosuna dönüştürülmesi teknikleri; Yapım Sırası: İç çekim (Stüdyo) ve Dış çekim teknikleri, Çekim ekibinin görev tanımlamaları ve işleyişi, Yapımın içeriğine göre teknik olanakların belirlenmesi, Görüntü düzenlemesi, Kamera kartlarının hazırlanması; Yapım Sonrası: Görüntü ve ses kurgusu, Yayın sistemleri.Types of program publication: live broadcast, live performance, , tape performance .Process of tv program: Planning, definition of target group, , content of program.
FVK245KURGU
EDITING
Z223.03.04Kurgu bilgisayarı Diğer kurgu donanımları / kablolar ve konektörler Kurgu ünitesinin testi ve onarımı / bakımı ve korunması Fotoğraf dosyaları / Ses dosyaları Video dosyaları Video kurguya başlamak / Proje penceresi Monitör penceresi Zaman çizgisi penceresi Ek işlev paletleri Kurguyu film haline getirmek Kurguya yazı ve grafik eklemek Ses ve video efektleri Geçiş efektleri Anahtar karelerle çalışmak Müziğe senkron kurgu yapmakediting computer and the other equipment for editing / cables and connectors /test of the editing unit photgraps files / sound and video files /start of editing video project window monitor window time line window making film from the editing part. adding text to edit sound and video effect
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
FVK231GÖSTERGEBİLİM
SEMIOTICS
S202.03.02Göstergebilime ilişkin temel terminoloji, göstergebilimsel çözümleme yöntemleri ve göstergebilim okulları ele alınacaktır.Basic terminology of semiotics, semiotics and semiotic schools of analysis methods will be discussed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FVK214GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ
SCREENPLAY DIRECTING
Z223.06.04Bu derste temel kamera hareketleri, ışık, çerçeveleme bilgisinin yanısıra kurmaca filmde filmin duygusunun görüntüyle nasıl yaratılabileceği öğrencilere öğretilir. Kurmaca filmde ışık ve renk sürekliliklerinin nasıl sağlanacağı, filmin atmosferine uygun renk seçimleri bu dersin kapsamına girmektedir. Oyuncuların çerçevelemedeki ağırlıkları ve çerçevelemedeki oranların filmin anlatısına etkileri de bu derste anlatılacaktır.In this course, basic camera movement, lighting, framing, as well as the knowledge of the students are taught how to make the image a sense of the film's fictional film. Fiction film, how to ensure Continuity of light and color, color choices suitable for the atmosphere of the film falls within the scope of this course. The film's narrative, the effects of weights and ratios will be discussed in this course.
FVK224REKLAM VE TANITIM FOTOĞRAFÇILIĞI
ADVERTISING AND PUBLICITY PHOTOGRAPHY
Z223.06.04Moda fotoğrafçılığının gelişimi Moda fotoğrafının işlevi ve önemi Moda Fotoğrafçılığında temel unsurlar Moda fotoğrafçılığında konsept geliştirme ve uygulama Moda fotoğrafında çekim uygulamaları Çekim Sonrası İşlemler Ve Arşivleme Endüstri Fotoğrafının Özellikleri ve İşlevi Endüstri Fotoğrafının Kullanım Alanları Çekim Planlamasının Yapılması Mekânın/Tesisin Fiziksel Özelliklerine Yönelik Çekim Teknikleri Prosesin Özelliklerine Yönelik Çekim Teknikleri Firma İle İlişkiler İş Güvenliği ve temizlik konuları Çekim Sonrası İşlemler ve Arşivlemeimprovement of fashion photography importance of fashion photography basic elements of fashion photography concepts of fashion photography Shooting of fashion photography process after shooting archiving planing of the field used technics for the field
FVK244KISA FİLM YAPIMI
SHORT FILM PRODUCTION
Z223.05.04Senaryo Kavramı / Senaryonun bölümleri Senaryo yazarının özellikleri / Senaryonun kullanım alanları tema ve tema seçimi Öykü ve öyküleme Dramatik yapı kurmak Tip ve karakterler Senaryoda devinim Zaman kullanımı Konuşma örgüsü (diyalog) Senaryoda diğer sesler Senaryo taslağı (sinopsis) Geliştirme senaryosu (tretman) Ayrımlama senaryosu Çekim senaryosuScenerio/ parts of scenerio/ Features of scenerio writer/ fields of scenerio/ choosing theme/ short story and narration/ dramatic structure/ Characters/ motion of scenerio/ using time
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MEZ202MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Proje geliştirme,hazırlama,planlama ve yönetimiTo investigate the accounting and tax issues, and the project is to provide current information to follow.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
FVK212SUNUM TEKNİKLERİ
PRESENTATION TECHNIQUES
S202.02.02Sunum Yöntemleri, Sunuma Hazırlık, Amaçların geliştirilmesi, Sunum Akışı ve süresi Sunumlarda Yapılan Hatalar, Görsel-İşitsel Araçların Seçimi, Etkili Beden Dilinin Kullanımı, Bilgisayar Destekli Sunumların Hazırlanması.ways of presentation, preparation for presentation, improvement of aims, presentation flow and time, mistakes of presentation, choosing the visual and audial equipment, effective body language, preparing presentation with computer
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.