English

10100 PHOTOGRAPHY and CAMERAMANSHIP -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

Classified Conjoined TYYÇ Level / TYYÇ Field of Education / IAU Programmme Comparison
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEARNING & TEACHING
METHODS
ASSESMENT & GRADING
METHODS
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge)
   1 The students have basic knowledge about the related theory and principles.
   2 The students have basic knowledge about process of professinal time
   3 Have knowledge on professional standards, ethics, laws and applications.
   4 The students have basic knowledge about process of professional time
   5 They make inferences form application
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Project Work
 • Implementation/Application/Practice
 • Practice at a workplace
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Homework Assessment
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills)
   1 They protect and use their equipments of the field
   2 Have knowledge on physical environment, devices and technologies related with proffession.
   3 Make self-assessment and reach results from the applications.
   4 They protect and use their equipments of the field
   5 Use and upkeep the professional devices.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Technical Visit
 • Implementation/Application/Practice
 • Practice at a workplace
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Homework Assessment
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility
   1 Take responsibility as a member of team
   2 Work independently while making proffesional studies.
   3 Have capability of working under stress and pressure.
   4 Follow the latest developments and apply those developments.
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Implementation/Application/Practice
 • Practice at a workplace
 • Homework Assessment
Learning to Learn
   1 Have capability of self evaluation.
   2 Follow the latest developments and apply those developments.
   3 Renew and develop profeesional knowledge, skills and perfection as a life long learning manner.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Seminar
 • Implementation/Application/Practice
 • Homework Assessment
Communication & Social
   1 They can communicate with cultures
   2 Have capability of basic computer skills.
   3 Speak and use at least one foreign language.
 • Group Work
 • Project Work
 • Implementation/Application/Practice
 • Practice at a workplace
 • Homework Assessment
Occupational and/or Vocational
   1 They assess the risk of the field
   2 Make job on the basis of professional standards, ethics, laws and applications.
   3 Stick to ethical values of the profession.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Project Work
 • Technical Visit
 • Implementation/Application/Practice
 • Practice at a workplace
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Homework Assessment
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.