English

16020 HEALTH PHYSICS - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132T%
1 THESIS0000000000000000000000000000000000.00
2 YÜKSEK LİSANS TEZİ-II0000000000000000000000000000000000.00
3 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ0000000000000000000000000000000000.00
4 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ0000000000000000000000000000000000.00
5 RADIATION PROTECTION455544053000000000550500000554506943.13
6 RADIATION PHYSICS544040044040004400520000000400004830.00
7 RADIATION MEASUREMENTS METHODS340455044040004300400430000322306138.13
8 MEDICAL IMAGING PHYSICS0000000000000000000000000000000000.00
Related number of course units / 833223203302000220032021000032220--
Level of contribution121399139013110800087001470930000127680--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132T%
1 RADIOTHERAPHY PHYSICS0000000000000000000000000000000000.00
2 NUCLEAR MEDICINE0000000000000000000000000000000000.00
3 SAĞLIK FİZİKÇİLERİ İÇİN RADYOLOJİK ANATOMİ0000000000000000000000000000000000.00
4 SAYISAL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE SAĞLIK FİZİĞİ UYGULAMALARI0000000000000000000000000000000000.00
Related number of course units / 400000000000000000000000000000000--
Level of contribution00000000000000000000000000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.