English

01110 GIFTED EDUCATION -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INSTRUCTIONAL DRAMA4480.00
2 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN3360.00
3 SCHOOL EXPERIENCE55100.00
4 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS55100.00
5 TEACHING PRACTICE55100.00
6 GUIDANCE55100.00
7 TEACHING PRACTICE-II55100.00
8 TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT55100.00
9 ENTREPRENEURSHIP3360.00
10 STATISTICS3360.00
11 ENVIRONMENTAL EDUCATION3360.00
12 SCIENCE AND TECHNOLOGY LAB. APPLICATIONS-II4480.00
13 TURKISH-II: SENTENCE AND TEXTUAL ANALYSIS3360.00
14 ART EDUCATION3360.00
15 GEOGRAPHY OF TURKEY AND GEOPOLITICS000.00
16 MATHEMATICS TEACHING II55100.00
17 TURKISH REPUBLIC PERIOD LITERATURE55100.00
18 CREATIVITY AND IMPROVING OF CREATIVITY55100.00
19 MUSIC EDUCATION TO GIFTED AND TALENTED55100.00
20 TEACHING OF GOOD WRITING3360.00
21 SOCIAL SKILLS EDUACTION OF GIFTED AND TALENTED3360.00
22 CHILDREN LITERATURE FOR GIFTED AND TALENTED4480.00
23 SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION-I3360.00
24 SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION-I4480.00
25 TURKISH TEACHING TO GIFTED AND TALENTED3360.00
26 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CULTURE EDUCATION TO GIFTED AND TALENTED55100.00
27 TEACHING GIFTED AND TALENTED IN COMMON CLASSROOMS4480.00
28 AFFECTIVE EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED4480.00
29 VISUAL ARTS INSTRUCTION TO GIFTED AND TALENTED55100.00
30 LEARNING DISABILITIES OF GIFTED AND TALENTED55100.00
31 PHYSICAL EDUCATION AND GAMES INSTRUCTION TO GIFTED AND TALENTED55100.00
32 GUIDANCE OF GIFTED AND TALENTED4480.00
33 RELIGION CULTURE AND MORAL EDUCATION3360.00
Related number of course units / 3332--
Level of contribution131--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 CHILDREN RIGHTS55100.00
2 DESIGN WORKSHOPS55100.00
3 RHYTHM AND DANCE4480.00
Related number of course units / 33--
Level of contribution14--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.