English

01110-GIFTED EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
There is no compulsory course unit in this semester.
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 30
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory): Total ECTS Credit (Elective) :30 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9975 EGF206 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10606 IST311 STATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10079 SNO219 ENVIRONMENTAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10091 SNO222 SCIENCE AND TECHNOLOGY LAB. APPLICATIONS-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
10092 SNO224 TURKISH-II: SENTENCE AND TEXTUAL ANALYSIS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10088 SNO234 ART EDUCATION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
10089 SNO236 GEOGRAPHY OF TURKEY AND GEOPOLITICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
14506 UZE214 CREATIVITY AND IMPROVING OF CREATIVITY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
14507 UZE216 MUSIC EDUCATION TO GIFTED AND TALENTED Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
14526 UZE218 TEACHING OF GOOD WRITING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14510 UZE321 SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):3 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :3

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9949 EGF303 SCHOOL EXPERIENCE Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
9939 EGF304 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
10104 SNO322 MATHEMATICS TEACHING II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
14513 UZE318 SOCIAL SKILLS EDUACTION OF GIFTED AND TALENTED Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
14514 UZE320 CHILDREN LITERATURE FOR GIFTED AND TALENTED Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14515 UZE322 SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
14516 UZE324 TURKISH TEACHING TO GIFTED AND TALENTED Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
14517 UZE326 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CULTURE EDUCATION TO GIFTED AND TALENTED Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
14518 UZE328 TEACHING GIFTED AND TALENTED IN COMMON CLASSROOMS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10591 DRO236 INSTRUCTIONAL DRAMA Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10017 EGF401 TEACHING PRACTICE Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
9668 EGF403 GUIDANCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10111 SNO417 TURKISH REPUBLIC PERIOD LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14519 UZE427 AFFECTIVE EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
14520 UZE429 VISUAL ARTS INSTRUCTION TO GIFTED AND TALENTED Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9953 EGF404 TEACHING PRACTICE-II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
9674 EGF406 TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14522 UZE430 LEARNING DISABILITIES OF GIFTED AND TALENTED Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14523 UZE432 PHYSICAL EDUCATION AND GAMES INSTRUCTION TO GIFTED AND TALENTED Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14524 UZE434 GUIDANCE OF GIFTED AND TALENTED Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
14527 UZE438 RELIGION CULTURE AND MORAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.