English

12305 INTERNATIONAL RELATIONS AND TERRORISM RESEARCHS - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE000.00
2 MASTER'S THESIS - I000.00
3 MASTER'S THESIS 2000.00
4 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS000.00
5 THEORETICAL APPROACHES TO SECURITY STUDIES55100.00
6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ000.00
7 İSTİHBARAT ANALİZİ000.00
Related number of course units / 71--
Level of contribution5--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA VE MEŞRU MÜDAFAA000.00
2 ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKU000.00
3 POLITICAL PSYCHOLOGY000.00
4 COMPARATIVE INTELLIGENCE ORGANIZATIONS AND HISTORY- AMERICAN-RUSSIAN AND ENGLISH INTELLIGENCE000.00
5 POLITICAL SOCIOLOGY000.00
6 İSTİHBARAT VE GÜVENLİK000.00
7 INTERNATIONAL RELATIONS ON SECURITY APPROACHES000.00
8 POLITICAL VIOLENCE AND TERRORISM000.00
9 INTELLIGENCE ON COMBATING TERRORISM000.00
10 TÜRKİYE'DE INTELLIGENCE SYSTEMS000.00
11 INTERNATIONAL POLITICS AND TERRORISM000.00
12 GLOBAL TERRORISM AND TERRORIST ORGANIZATION IN THE WORLD000.00
13 SECURITY SYSTEMS IN TURKEY000.00
14 TURKISH INTELLIGENCE HISTORY AND COMPERATIVE INTELLIGANCE ORGANIZATIONS000.00
15 INTERNATIONAL SECURITY AND TERRORISM000.00
16 DATA AND COMMUNICATION SECURITY000.00
17 THE EFFECT OF MIGRATION AND POPULATION MOVEMENTS ON SECURITY000.00
18 NEW DIMENSIONS OF PUBLIC ORDER AND SOCIAL MOVEMENTS000.00
19 POLITICAL VIOLENCE AND TERRORISM000.00
20 STRATEGIC INTELLIGENCE AND NATIONAL SECURITY000.00
21 MODERN GEOPOLITICAL AND SECURITY STRATEGIES000.00
22 TURKISH POLITICS AND POLITICAL INSTUTIONS000.00
23 MEDYA VE GÜVENLİK000.00
24 ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ANALİZİ000.00
25 ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ000.00
26 ENERGY AND SECURTIY IN GLOBAL STRATEGY000.00
Related number of course units / 260--
Level of contribution0--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.