English

12860 PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PUBLIC RELATIONS THEORIES55100.00
2 CRITICAL APPROACHES TO PUBLIC RELATIONS4480.00
3 DOCTORAL THESIS PROPOSAL55100.00
4 ADVANCED RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION STUDIES55100.00
5 DOKTORA TEZİ-155100.00
6 DOKTORA TEZİ-255100.00
7 DOKTORA TEZİ-355100.00
8 DOKTORA TEZİ-455100.00
9 DOCTARAL QUALIFYING EXAM55100.00
10 SEMİNER DERSİ55100.00
Related number of course units / 1010--
Level of contribution49--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 KURUMSAL İLETİŞİM VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR55100.00
2 SİYASAL İLETİŞİM YÖNETİMİ4480.00
3 İLETİŞİMDE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR4480.00
4 PUBLIC RELATIONS AND ETHICS2240.00
5 GLOBALIZATION AND PUBLIC RELATIONS55100.00
6 PUBLIC RELATIONS AND THEORIES OF CULTURE55100.00
7 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER55100.00
8 MEDIA STUDIES55100.00
9 HALKLA İLİŞKİLER PLANLAMASI VE İTİBAR YÖNETİMİ55100.00
10 PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC OPINION55100.00
11 PUBLIC RELATIONS WITHIN NEW COMMUNICATION ENVIRONMENTS4480.00
12 IMAGE AND ICONOLOGY55100.00
13 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ55100.00
14 TEORİ OKUMALARI55100.00
15 GÖRSEL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI4480.00
16 POSTMODERN THEORİES AND CURRENT APPROACHES55100.00
17 SOCIAL IDENTITIES AND REPRESENTATION55100.00
Related number of course units / 1717--
Level of contribution78--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.