English

12855 TURKISH LANGUAGE and LITERATURE - Programme for Bachelor's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES4480.00
2 THESIS55100.00
3 THESIS000.00
4 THESIS55100.00
5 THESIS000.00
6 DOCTARAL QUALIFYING EXAM55100.00
7 SEMINAR2240.00
8 SEMİNER DERSİ000.00
9 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS2240.00
10 SEMINAR4480.00
11 METHODS IN LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH000.00
Related number of course units / 117--
Level of contribution27--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 UYGHUR TEXT55100.00
2 TURKISH HISTORICAL GRAMMAR55100.00
3 TURKISH MASNAVI LITERATURE4480.00
4 METHODOLOGY OF WORDING STYLE RESEARCH55100.00
5 JADIDISM LITERATURE55100.00
6 NOVEL METHODOLOGY4480.00
7 SOCIALIST REALISM AND SOVIET LITERATURE4480.00
8 RELIGIOUS LITERATURE4480.00
9 POETICS OF TURKISH FOLK POETRY4480.00
10 POETICS OF TURKISH EPIC4480.00
11 GENRES IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE55100.00
12 COMMON THEMES IN CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE4480.00
13 GENRES OF TURKISH FOLK LITERATURE4480.00
14 APPROACHES TO POERTY IN REFORM ERA TURKISH LITERATURE4480.00
15 HISTORY AND LITERATURE55100.00
16 MIRACNAMES IN TURKISH LITERATURE4480.00
17 TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ55100.00
18 KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ4480.00
19 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI4480.00
20 TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU4480.00
21 OGUZNAME TEXTS000.00
22 LITERATURE AND POLITICS000.00
23 HISTORY AND LITERATURE000.00
Related number of course units / 2320--
Level of contribution87--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.