English

12220 PRIVATE LAW - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ000.00
2 INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE000.00
3 MASTER'S THESIS - I000.00
4 MASTER'S THESIS 2000.00
Related number of course units / 40--
Level of contribution0--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR000.00
2 MAL REJİMLERİ000.00
3 İCRA İFLAS HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER000.00
4 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER000.00
5 CONSUMER LAW4480.00
6 JOINT STOCK CORPORATIONS IN THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE AND INDEPENDENT AUDIT 55100.00
7 COMPETITION LAW55100.00
8 LIABILTY OF BOARD MEMBERS IN STOCK CORPORATION COMPANIES4480.00
9 NULLITY OF CONTRACTS55100.00
10 INVALIDITY OF LEGAL TRANSACTIONS000.00
11 HEALTH LEGISLATION4480.00
12 APPLICATIONS OF COMPETITION LAW000.00
13 NOMINATE AND INNOMINATE CONTRACTS000.00
14 DIVORCE SUITS55100.00
15 CURRENT PROBLEMS OF BUSINESS LAW000.00
16 PRELIMINARY EXAMINATION IN CIVIL LAW PROCEEDINGS55100.00
17 CURRENT PROBLEMS IN COMMERCIAL LAW000.00
18 RESPONSIBILITY OF BOARD MEMBERS IN CAPITAL 000.00
19 DISSOLUTION OF JOINT STOCK COMPANIES UNDER THE NEW TURKISH COMMERCAL CODE NUMBERED 6102 (“NEW TCC”)000.00
20 CONSUMER LAW000.00
21 NON-CONTRACTED AGREEMENTS (DEALERSHIP, LAND SHARE PROVISIONS)55100.00
22 MATRIMONIAL PROPERTY000.00
23 TYPES OF CASES IN FAMILY LAW55100.00
24 INNOMINATE CONTRACT000.00
25 CURRENT DEVELOPMENTS IN EXECUTIVE BANKRUPTCY LAW000.00
26 INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS000.00
27 MİRAS DAVALARI000.00
28 EVLİLİKTE MAL REJİMLERİ000.00
29 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR000.00
30 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI000.00
31 AYNİ TEMİNATLAR 000.00
32 TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR-I 000.00
33 İSİMSİZ SÖZLEŞMELER 000.00
34 ANONİM ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ DENETİM000.00
35 TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR-II000.00
36 ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERME HALLERİ000.00
37 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ000.00
38 İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ000.00
39 HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ000.00
40 İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR000.00
41 BORÇLAR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER000.00
42 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK000.00
43 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU000.00
44 ROMA HUKUKUNDAN TÜRK HUKUKUNA SÖZLEŞMELER SİSTEMİ000.00
45 REKLAM HUKUKU000.00
46 ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI000.00
47 TIP HUKUKU000.00
48 HUKUK DAVALARINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ000.00
49 LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU-II000.00
50 ÜÇ KÖŞELİ BORÇ İLİŞKİLERİ000.00
51 SERMAYE PİYASASI VE BORSA HUKUKU000.00
52 AİLE HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER000.00
53 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU000.00
54 FUTURİST HUKUK000.00
55 KOOPERATİF HUKUKU000.00
56 SÖZLEŞMELER HUKUKU000.00
57 ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK HAKLARI000.00
58 MALPRAKTİS HUKUKU000.00
59 ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI000.00
60 KONKORDATONUN GÜNCEL SORUNLARI000.00
61 ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ000.00
62 MARKA HUKUKU000.00
63 ANONİM ŞİRKETTE TEMSİL YETKİSİ VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ000.00
64 ÇEK HUKUKU000.00
65 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YARGI KARARLARI000.00
66 HAKSIZ REKABET HUKUKU000.00
67 KİRA HUKUKU000.00
68 ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU000.00
69 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP000.00
70 ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL000.00
71 MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA TÜRLERİ000.00
72 ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME)000.00
73 KUSURA DAYANMAYAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU000.00
74 ŞİRKETLER HUKUKUNDA İBRA000.00
75 TAŞINIR MÜLKİYETİNİN ASLEN KAZANILMASI000.00
76 LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU-I000.00
77 MİLLETLERARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ000.00
78 TİCARİ ARABULUCULUK000.00
79 TÜRK VE İSVİÇRE HUKUKUNDA KİŞİLİĞİ KORUYAN DAVALAR000.00
80 JUDICIAL DECISIONS IN LABOR LAW000.00
81 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ000.00
82 CASE FOR CANCELLATION OF SAVINGS000.00
83 LEGAL PROBLEMS ARISING FROM CREDIT CARDS IN TURKEY AND THE EUROPEAN UNION000.00
84 MEDENİ USUL HUKUKUNDA SAVUNMA ARAÇLARI000.00
85 TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ000.00
86 ULUSLARARASI AİLE HUKUKU000.00
87 KANUN HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI VE BOŞLUK TÜRLERİ000.00
88 HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA TAZMİNATIN BELİRLENMESİ000.00
89 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR000.00
90 TAŞIMA HUKUKU000.00
Related number of course units / 9010--
Level of contribution47--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.