English

13080 MECHANICAL ENGINEERING - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 THESIS4480.00
2 THESIS4480.00
3 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES000.00
4 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ000.00
5 ANALYTICAL METHODS IN MRCHANICAL ENGINEERING55100.00
6 ADVANCED COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING3360.00
Related number of course units / 64--
Level of contribution16--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 TAŞINIMLA ISI GEÇİŞİ000.00
2 RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ000.00
3 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ000.00
4 İLETİMLE ISI GEÇİŞİ000.00
5 NÜKLEER ENERJİ000.00
6 ADVANCED STRENGTH OF MATERIALS000.00
7 ADVANCED MECHANICAL VIBRATIONS000.00
8 MECHANICS OF CHIPLESS MACHINING000.00
9 METAL COATING TECHNOLOGY000.00
10 COMPOSITE MATERIALS55100.00
11 FRACTURE MECHANICS55100.00
12 MECHANICS OF COMPOSTE MATERIALS55100.00
13 TRİBOLOJİ000.00
14 MALZEMELERİN FİZİĞİ II000.00
15 MATERIALS CHARACTHERIZATION METHODS3360.00
16 ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR000.00
17 ENERGY MANAGAMENT IN INDUSTRY000.00
18 COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES000.00
19 DENEYSEL VERİ ANALİZİ000.00
20 ALTERNATIVE ENERGY SOURCES000.00
21 DENEYSEL MEKANİK000.00
22 DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ000.00
23 BAKIM MÜHENDİSLİĞİ000.00
24 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ000.00
25 MASS TRANSFER000.00
26 ADVANCED FLUID MECHANICS000.00
27 RADIATION HEAT TRANSFER55100.00
28 THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND EXERGY3360.00
29 MÜHENDİSLİK ALAŞIMLARININ YAPI VE ÖZELLİKLERİ000.00
30 HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING000.00
31 NONCONVENTIONAL PRODUCTION METHODS3360.00
32 MODELING OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS000.00
33 ENERGY SYSTEMS AND APPLICATIONS000.00
34 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ55100.00
35 ROBOTICS000.00
Related number of course units / 358--
Level of contribution34--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.