English

08011 DENTISTRY (ENGLISH) -
LEVEL: en_ebs_global_dersduzeyleri_L_1644

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I00
2 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II00
3 DEONTOLOGY AND ETHICS00
4 BEHAVIORAL SCIENCES00
5 ORAL SIMULATION I00
6 BIOSTATISTICS AND RESERCH METHODOLOGY00
7 DENTAL MATERIALS-I00
8 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I00
9 ORAL SIMULATION-II00
10 ORAL SIMULATION-III00
11 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II00
12 EMERGENCY MEDICAL CARE-I00
13 PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY00
14 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I00
15 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I-1P00
16 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I-1T00
17 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III00
18 PHARMACOLOGY00
19 GENERAL AND ORAL MICROBIOLOGY00
20 PATHOLOGY00
21 CLINICAL BIOCHEMISTRY00
22 ENDODONTICS-I00
23 ENDODONTICS-I-1P00
24 ENDODONTICS-I-1T00
25 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I00
26 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I-1P00
27 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I-1T00
28 ORTHODONTICS-I00
29 ORTHODONTICS-I-1P00
30 ORTHODONTICS-I-1T00
31 PEDODONTICS-I00
32 PEDODONTICS-I-1P00
33 PEDODONTICS-I-1T00
34 PROSTHETIC DENTISTRY-I00
35 PROSTHETIC DENTISTRY-I-1P00
36 PROSTHETIC DENTISTRY-I-1T00
37 RESTORATIVE DENTISTRY-I00
38 RESTORATIVE DENTISTRY-I-1P00
39 RESTORATIVE DENTISTRY-I-1T00
40 PERIODONTOLOGY-I00
41 PERIODONTOLOGY-I-1P00
42 PERIODONTOLOGY-I-1T00
43 PROFESSIONAL ENGLISH-I00
44 PROFESSIONAL ENGLISH-II00
45 TURKISH LANGUAGE-I00
46 TURKISH LANGUAGE-II00
Related number of course units / 46--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS00
2 GENETICS IN DENTISTRY00
Related number of course units / 2--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 NUTRITION00
2 TOPOGRAPHIC HEAD AND NECK ANATOMY00
3 HISTORY OF DENTISTRY00
Related number of course units / 3--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.