English

08011-DENTISTRY (ENGLISH)-
LEVEL: en_ebs_global_dersduzeyleri_L_1644
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
77076 DEN105 DEONTOLOGY AND ETHICS Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
79078 DEN106 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
77049 DEN111 ORAL SIMULATION I Compulsory 1 + 4 3.0 16.0
77065 DEN165 BIOSTATISTICS AND RESERCH METHODOLOGY Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
77077 DEN175 DENTAL MATERIALS-I Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
77061 DEN181 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I Compulsory 6 + 8 10.0 22.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):60 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :60

2. Year Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80663 DEN220 ORAL SIMULATION-II Compulsory 2 + 5 4.0 16.0
80666 DEN221 ORAL SIMULATION-III Compulsory 1 + 5 4.0 16.0
80669 DEN230 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II Compulsory 6 + 12 12.0 23.0
80676 DEN240 EMERGENCY MEDICAL CARE-I Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
80678 DEN280 PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):58 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :60

3. Year Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
86922 DEN320 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
86917 DEN330 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III Compulsory 4 + 8 8.0 19.0
86940 DEN336 ENDODONTICS-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
86925 DEN340 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
86943 DEN346 ORTHODONTICS-I Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
86937 DEN356 PEDODONTICS-I Compulsory 1 + 3 2.0 4.0
86928 DEN370 PROSTHETIC DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
86931 DEN380 RESTORATIVE DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
86934 DEN390 PERIODONTOLOGY-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):56 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :60

4. Year Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88623 DEN416 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY II Compulsory 4 + 4 6.0 8.0
88627 DEN426 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY II Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
88642 DEN436 ENDODONTICS-II Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
88645 DEN446 ORTHODONTICS-II Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
88639 DEN456 PEDODONTICS-II Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
88636 DEN466 PERIODONTOLOGY-II Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
88630 DEN476 PROSTHETIC DENTISTRY II Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
88633 DEN486 RESTORATIVE DENTISTRY-II Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
88710 DEN496 CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88648 DEN491 MEDICAL DENTISTRY MODULE I Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
88653 DEN492 MEDICAL DENTISTRY MODULE-II Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):52 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :60
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.