English

01030 COMPUTER and INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I1120.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II2240.00
3 DESIGN AND DEVELOPMENT OF ALGORITHM 3360.00
4 INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION4480.00
5 ELECTRONICAL CIRCUIT ELEMENTS2240.00
6 INFORMATICS AND MATHEMATICS 55100.00
7 APPROACHES OF PROGRAMMING EDUCATION1120.00
8 BASICS OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES4480.00
9 LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY55100.00
10 INFORMATION SYSTEMS HARDWARE55100.00
11 ETHICS AND SECURITY IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY55100.00
12 INTRODUCTION TO PROGRAMMING4480.00
13 ADVANCED PROGRAMMING55100.00
14 EDUCATIONAL GRAPHICS AND ANIMATION000.00
15  DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS55100.00
16  INSTRUCTIONAL DESIGN55100.00
17 COMPUTER NETWORKS55100.00
18 MODELLING AND DESIGN IN EDUCATION55100.00
19 OPEN AND DISTANCE LEARNING55100.00
20 WEB BASED PROGRAMMING3360.00
21 OPERATING SYSTEMS55100.00
22 INSTRUCTIONAL PROGRAMS FOR INFORMATICS55100.00
23 PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT4480.00
24 PHYSICAL PROGRAMMING55100.00
25 MOBILE PROGRAMMING55100.00
26 TECHNOLOGY PLANNING AND APPLICATIONS55100.00
27 INTRODUCTION TO EDUCATION 3360.00
28 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY55100.00
29 EDUCATIONAL PHILOSOPHY2240.00
30 EDUCATIONAL SOCIOLOGY000.00
31 CLASSROOM MANAGEMENT3360.00
32 HISTORY OF TURKISH EDUCATION3360.00
33 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS55100.00
34 RESEARCH METHODS IN EDUCATION4480.00
35 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS4480.00
36 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION55100.00
37 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT55100.00
38 MEASUREMENT AND EVALUATION55100.00
39 GUIDANCE IN SCHOOLS2240.00
40 SPECIAL EDUCATION AND INCLUSION55100.00
41 TEACHING PRACTICE-I4480.00
42 TEACHING PRACTICE-II55100.00
43 FOREIGN LANGUAGE-I1120.00
44 FOREIGN LANGUAGE-II1120.00
45 TURKISH LANGUAGE-I2240.00
46 TURKISH LANGUAGE-I​I 000.00
Related number of course units / 4643--
Level of contribution167--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1  MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION55100.00
2 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DEVELOPMENT55100.00
3 RECENT APPLICATIONS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES55100.00
4 EDUCATIONAL GAME AND GAMIFACIONS55100.00
5 TECHNOLOGY AND ADULT EDUCATION55100.00
6 DEKSTOP PUBLISHING4480.00
7 SPECIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY55100.00
8 HUMAN AND COMPUTER INTERACTION55100.00
9 MEDIA LITERACY3360.00
10 EDUCATIONAL VIDEO DESIGN55100.00
11 DESIGN AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SOFTWARE55100.00
Related number of course units / 1111--
Level of contribution52--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MICRO TEACHING55100.00
2  MUSEUM EDUCATION4480.00
3 CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING55100.00
4 OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS55100.00
5 ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING55100.00
6 LEARNING DIFFICULTIES55100.00
7 PROJECT PREPARATION IN EDUCATION55100.00
8 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION55100.00
9 EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION4480.00
10 INDIVIDUALIZATION AND ADAPTATION OF TEACHING4480.00
11 HOW DO MANKIND LEARN?000.00
12 CHILD PSYCHOLOGY55100.00
Related number of course units / 1211--
Level of contribution52--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION55100.00
2 HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION55100.00
3 CULTURE AND LANGUAGE55100.00
4 ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH4480.00
5 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE55100.00
6 ADDICTION AND STRUGGLING WITH ADDICTION55100.00
7 NUTRITION AND HEALTH55100.00
8 CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT55100.00
Related number of course units / 88--
Level of contribution39--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.