English

12120 BUSINESS MANAGEMENT for BUSINESS MANAGER - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MANAGERIAL ECONOMICS4480.00
2 TERM PROJECT COURSE4480.00
3 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS4480.00
Related number of course units / 33--
Level of contribution12--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 GLOBAL MARKETS4480.00
2 FOREX MARKETS55100.00
3 GLOBAL PUBLIC GOODS AND FINANCING4480.00
4 PUBLIC ECONOMICS AND TAXATION POLICIES3360.00
5 HUMAN RESOURCES PLANNING55100.00
6 FİNANSAL ANALİZ000.00
7 MARKA YÖNETİMİ000.00
8 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND CHANGE MANAGEMENT4480.00
9 MODERN MANAGEMENT TECHNIQUES55100.00
10 ORGANIZATION AND CULTURE4480.00
11 LEADERSHIP AND MOTIVATION THEORIES4480.00
12 CRISIS MANAGEMENT4480.00
13 AUDIT IN BANKING4480.00
14 MARKETING RESEARCH55100.00
15 MARKETING TECHNIQUES4480.00
16 NEW ECONMY AND E - TRADE4480.00
17 PERFORMANCE AND CAREER MANAGEMENT4480.00
18 CURRENT DEVELOPMENTS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 4480.00
19 MANAGERIAL ACCOUNTING55100.00
20 QUALITY DEVELOPMENT TECHNIQUES000.00
21 COMPETITION LAW4480.00
22 FINANCIAL ANALYSIS000.00
23 BRAND MANAGEMENT000.00
24 FINANCIAL MANAGEMENT55100.00
25 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS55100.00
26 SUSTAINABLE WORK PROCESSES AND EFQM EXELLENCE MODEL000.00
27 CURRENT DEVELOPMENTS IN BUSINESS AND ECONOMY000.00
28 PUBLIC ECONOMY AND TAX POLICY000.00
29 MANAGEMENT AND BUSINESS POLICIES000.00
30 BUSINESS ECONOMICS000.00
31 BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS000.00
32 GENERAL ACCOUNTING55100.00
Related number of course units / 3221--
Level of contribution91--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.