English

12145 PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PUBLIC RELATIONS THEORIES55100.00
2 RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION SCIENCES000.00
3 TERM PROJECT COURSE55100.00
Related number of course units / 32--
Level of contribution10--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MEDYA VE TOPLUM1120.00
2 STRATEGIC PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT55100.00
3 COMMUNICATION THEORIES AND AGENDA MANAGEMENT55100.00
4 PUBLIC OPINION AND POLITICAL CAMPAIGNS4480.00
5 CONSUMPTION CULTURE AND PUBLIC RELATIONS3360.00
6 BRAND MANAGEMENT STRATEGIES4480.00
7 URBAN CULTURE AND COMMUNICATION3360.00
8 ADVERTISING THEORIES55100.00
9 APPLIED COMMUNICATION AND MARKETING RESEARCH 2240.00
10 PUBLIC RELATIONS AND NEW MEDIA55100.00
11 POSTMODERNİSM AND SOCİAL APPROACHES55100.00
12 HALKLA İLİŞKİLERDE GÜNDEM YÖNETİMİ55100.00
13 MEDYA EKONOMİSİ VE POLİTİĞİ55100.00
14 ALGI VE İTİBAR YÖNETİMİ55100.00
15 HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR55100.00
16 İŞLETME YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER4480.00
17 NEW MEDİA AND JOURNALİSM3360.00
18 MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER4480.00
19 YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK1120.00
20 YENİ MEDYA VE SPOR İLETİŞİMİ2240.00
21 POLITICAL PSYCHOLOGY1120.00
22 POPULAR CULTURE AND CINEMA000.00
23 KÜLTÜR SANAT OKUMALARI 2240.00
24 CRITICAL APPROACHES IN THE NEW MEDIA1120.00
25 POLITICAL ECONOMY OF NEW MEDIA 1120.00
26 INTERACTIVE DIGITAL NARRATIVE000.00
27 CONTENT PRODUCTION AND MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA3360.00
28 GLOBALIZATION AND DIGITAL LABOR2240.00
Related number of course units / 2826--
Level of contribution86--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.