English

12485 CLINICAL PSYCHOLOGY - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES3360.00
2 PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVIEW METHODS4480.00
3 CLINICAL APPLICATIONS AND SUPERVISION55100.00
4 PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI000.00
5 TERM PROJECT COURSE55100.00
Related number of course units / 54--
Level of contribution17--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI4480.00
2 ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL KAPSAMA55100.00
3 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 3360.00
4 CHILD PSYCHOTHERAPY3360.00
5 TRAVMA NÖROBİYOLOJİSİ VE EMDR55100.00
6 SEX THERAPY55100.00
7 AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ55100.00
8 SCHEME THERAPY000.00
9 PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY000.00
10 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ55100.00
11 PSYCHOTRAUMATOLOGY3360.00
12 AFFECTS AND PSYCHOPATHOLOGY4480.00
13 COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY3360.00
14 DEVELOPMENT OF MEASUREMENT TOOL IN SOCIAL SCIENCES3360.00
15 FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ000.00
16 İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ55100.00
17 KENDİLİK PSİKOLOJİSİNE TEMEL YAKLAŞIMLAR3360.00
18 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ2240.00
19 CLINICAL PHARMACOLOGY000.00
20 CLOSE RELATIONS PSYCHOLOGY000.00
Related number of course units / 2015--
Level of contribution58--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.