English

12485 CLINICAL PSYCHOLOGY - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 1234512345
1 Has knowledge of current theoretical approaches in the field of Clinical Psychology.50000000501020.00
2 Has theoretical knowledge of different psychotherapy ecoles in the field of Clinical Psychology50000000501020.00
3 Learns the basic principles and techniques of clinical practice.50000000501020.00
4 Have the necessary knowledge about clinical evaluation and interviewing.55000055502550.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 1234512345
1 Knows psychotherapeutic interview methods.50500050502040.00
2 Can make psychopathological evaluation.50000005501530.00
3 Have the knowledge and skills to conduct scientific research in the field of Clinical Psychology.50005000552040.00
4 Have the ability to make clinical practice.50050000501530.00
5 Gains the ability to use techniques belonging to different psychotherapy ecoles.50000000501020.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 1234512345
1 Gains the competence to do scientific study in the field of Clinical Psychology.50005000552040.00
2 Gains the ability to carry out field studies on mental health.50005000501530.00
Learning to Learn 1234512345 T %
1 Follows the current theoretical and applied developments in the field of Clinical Psychology.50000000501020.00
2 Follows the current literature in the field of Clinical Psychology.50000000501020.00
3 Follows current psychotherapy practices.50000000501020.00
Communication & Social 1234512345 T %
1 Has the ability to apply the knowledge and practice gained in the field of Clinical Psychology in the individual and social50000000501020.00
2 Has the necessary communication skills in the individual and social practices she will carry out in the field of Clinical50000000501020.00
Occupational and/or Vocational 1234512345 T %
1 Gains the ability to make psychopathological evaluation and clinical interview.50000055502040.00
2 Learns and applies different psychotherapy approaches under supervision.50050000501530.00
3 Has the ability to work in the field with professional responsibility and ethical understanding.50000500501530.00
Related number of programme learning outcomes/ 19191123133192--
Level of contribution95551015515159510--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.