English

16220 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES4480.00
2 YÜKSEK LİSANS TEZİ I000.00
3 YÜKSEK LİSANS TEZİ-II000.00
4 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ3360.00
Related number of course units / 42--
Level of contribution7--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 55100.00
2 OLİMPİK HAREKET TARİHİ,FELSEFESİ VE GELECEĞİ3360.00
3 SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ1120.00
4 SPOR PSİKOLOJİSİ1120.00
5 BECERİ ÖĞRENİMİ3360.00
6 ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR3360.00
7 DEĞİŞİK YAŞLARDA SPOR VE SAĞLIK İLİŞKİLERİ2240.00
8 REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ3360.00
9 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM METODLARI3360.00
10 SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE GELİŞME1120.00
11 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ1120.00
12 LEADERSHIP SKILLS IN RECREATION2240.00
13 MOTOR LEARNING/CONTROL THEORY AND APPLICATIONS1120.00
14 SPORDA İLETİŞİM1120.00
15 TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS, KAIZEN AND RECREATION1120.00
16 TOPLUMSAL CİNSİYET VE REKREASYON3360.00
17 TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS2240.00
18 TÜRKİYE'NİN YAPISI VE SPOR TEŞKİLATLANMASI2240.00
19 YARIŞMA SPORCULARINA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR3360.00
20 TRAINING THEORY2240.00
Related number of course units / 2020--
Level of contribution43--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.