English

16220 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516T%
1 HISTORY, PHILOSOPHY AND FUTURE OF OLYMPIC MOVEMENT54545545554455457492.50
2 SPORTS ADMINISTRATION54545545545455457492.50
3 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ54545454454455447188.75
4 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES43343434343434345670.00
5 THESIS555555555555555580100.00
6 THESIS555555555555555580100.00
7 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ33232343343333344961.25
Related number of course units / 77777777777777777--
Level of contribution32283029303130313032292931322832--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516T%
1 TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS54454545554454547290.00
2 SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 55555445045454456986.25
3 SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ12213432232322323746.25
4 SPOR PSİKOLOJİSİ12232123121221233037.50
5 REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ32343232222422324151.25
6 SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE GELİŞME12123121123231233037.50
7 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ13234344432343234860.00
8 SPORDA İLETİŞİM12232323313322323746.25
Related number of course units / 88888888878888888--
Level of contribution18222126262324251822222525192424--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.