English

16550 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODS55100.00
2 DOKTORA TEZİ000.00
3 DOKTORA TEZİ000.00
4 DOKTORA TEZİ000.00
5 DOKTORA TEZİ000.00
6 DOCTORAL THESIS PROPOSAL000.00
7 DOCTORATE  QUALIFICATION​000.00
8 SEMİNER DERSİ55100.00
Related number of course units / 82--
Level of contribution10--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 EXERCISE FOR CHILDREN, WOMEN AND THE ELDERLY1120.00
2 LEADERSHIP AND SPORTS1120.00
3 EGZERSİZDE KARDİYOVASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON3360.00
4 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ2240.00
5 SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ4480.00
6 SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA3360.00
7 OLİMPİK FELSEFE VE OLİMPİZM2240.00
8 SPOR SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ4480.00
9 QUALITY OF LIFE AND SPORTS2240.00
10 PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF TRAINING PROGRAMS2240.00
11 SOSYAL PSİKOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER3360.00
12 GROUP DYNAMICS IN SPORTS3360.00
13 REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ TASARIMI VE UYGULAMASI4480.00
14 "CURRICULUM DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS"4480.00
15 ""PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT AND TESTS IN EXERCISE AND SPORTS"3360.00
16 LEISURE TIME THEORIES1120.00
17 SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR1120.00
Related number of course units / 1717--
Level of contribution43--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.