English

10498-CIVIL AVIATION MANAGEMENT (IN ENGLISH)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16517 SHUI115 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR FOR CIVIL AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16516 SHUI113 FINANCIAL ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16515 SHUI111 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16518 SHUI117 INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9068 BIL105 INFORMATION TECHNOLOGIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16519 SHUI119 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FOR AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16520 SHUI112 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16521 SHUI114 RULES OF AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
16522 SHUI116 SECURITY MANAGEMENT IN AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9073 BIL106 INFORMATION TECHNOLOGIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12796 YUM104 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16526 SHUI217 AIR TRAFFIC SERVICE Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
12798 YUM203 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
16524 SHUI213 AVIATION LAW Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16525 SHUI215 AIRPORT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
16523 SHUI211 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16528 SHUI214 BUSINESS COMMUNICATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16529 SHUI216 STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
16530 SHUI218 AIR TRAFFIC CONTROL Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
12027 GRI203 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12797 YUM204 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
16527 SHUI212 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.