English

09070-HEALTH MANAGEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9557 EKO193 FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9558 PSI121 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67421 SKY137 FUNDAMENTALS OF BUSINESS ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9946 HUK161 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
67422 SKY139 ANATOMY AND PHYSLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
57264 SKY138 MEDICAL TERMINOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9559 MFY198 INTRODUCTION TO ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9560 EKO194 FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9561 SKY132 BUSINESS MATHEMATICS IN HEALTH CARE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9562 ISL194 MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81243 SKY255 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17838 SKY243 DISEASE INFORMATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
81244 SKY257 KAMU MALİYESİ Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
81245 SKY259 SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81246 SKY261 HALK SAĞLIĞI Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9564 IST209 BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66593 SKY258 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
17839 SKY246 EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17842 SKY256 EPIDEMIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17841 SKY254 HOSPITAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17840 SKY252 MEDICAL TECHNOLOGY AND ADMINISTRATION OF MEDICAL TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17844 SKY343 HEALTH SERVICES MANAGEMENT - I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
66597 SKY349 INFORMATION SYSTEMS IN HEALTH SERVICES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
66874 SKY347 FINANCIAL MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
66596 SKY339 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66600 SKY356 MARKETING IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17848 SKY346 HEALTH SERVICES MANAGEMENT - II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
17849 SKY348 PROFESSIONAL ENGLISH Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66599 SKY354 QUANTITATIVE TECHNIQUES IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9610 SKY398 PUBLIC HEALTH Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66598 SKY352 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9583 SKY435 ETHICS IN HEALTH MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9584 SKY437 QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE SERVICES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9581 HUK483 HEALTH LAW AND LEGISLATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17875 SKY441 PROFESSIONAL ENGLISH - II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66601 SKY445 STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
57265 SKY462 HEALTH MANAGEMENT OCCUPATIONAL FIELD PRACTICE Compulsory 0 + 32 16.0 24.0
57266 SKY458 SEMINAR Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.