English

09060-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16611 FTR111 ANATOMY - I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
16612 FTR113 PHYSIOLOGY - I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16613 FTR115 PHYSICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16614 FTR117 INTRODUCTION TO PHYSIOTHERAPY AND ETHICAL PRINCIPLES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9558 PSI121 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16511 FTR112 ANATOMY - II Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
16512 FTR114 PHYSIOLOGY - II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16513 FTR116 HEAT, LIGHT, HYDROTHERAPHY Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16514 FTR118 BIOCHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16622 FTR122 NORMAL MOTOR DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16623 FTR124 HISTOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16624 FTR211 BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16625 FTR213 BASIC MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
16756 FTR215 ELECTROTHERAPY I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16626 FTR217 MANIPULATIVE TREATMENT-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16757 FTR219 FUNCTIONAL NEUROANATOMY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16758 FTR221 ORTHOPEDICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16759 FTR223 PATHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16628 FTR227 PROFESSIONAL ENGLISH I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88199 FTR229 RHEUMATOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16764 FTR212 BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16765 FTR214 PRINCIPLES OF THERAPEUTIC EXERCISE Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
16766 FTR216 ELECTROTHERAPY II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16767 FTR218 MANIPULATIVE TREATMENT I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16768 FTR222 EXERCISE PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16769 FTR224 NEUROLOGY AND NEUROSURGERY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16770 FTR226 RADIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16771 FTR228 PROFESSIONAL ENGLISH II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16772 FTR230 SUMMER CLINICAL PRACTICE Compulsory 0 + 8 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16782 FTR313 PEDIATRIC REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
16783 FTR315 PHYSIOTHERAPY IN SPORTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16785 FTR319 ORTHOPEDIC REHABILITATION Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
16786 FTR321 ORTHOTICS AND REHABILITATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16787 FTR323 HEARING AND SPEECH THERAPY Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
16788 FTR325 WOMEN'S HEALTH AND OBSTETRICS Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
88779 FTR335 NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
88780 FTR337 PULMONARY REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16790 FTR314 NEUROLOGICAL REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
16791 FTR316 SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL THERAPY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16792 FTR318 PROSTHETICS AND REHABILITATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16794 FTR324 OCCUPATIONAL REHABILITATION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16795 FTR330 SUMMER CLINICAL PRACTICE Compulsory 0 + 8 2.0 3.0
89208 FTR332 NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
89209 FTR334 CARDIAC REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16800 FTR419 REHABILITATION SEMINARS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54261 FTR423 RESEARCH METHODS IN PHYSIOTHERAPY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66563 FTR427 CLİNİCAL PRACTICE I Compulsory 0 + 20 10.0 18.0
66604 FTR429 CLINICAL PROBLEM SOLVING I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88778 FTR437 BASIC PRINCIPLE OF FIRST AID Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16803 FTR416 BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16804 FTR418 PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN PUBLIC HEALTH Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66565 FTR422 CLİNİCAL PRACTICE II Compulsory 0 + 20 10.0 18.0
66566 FTR424 CLINICAL PROBLEM SOLVING II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.