English

06060-INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9784 BUS107 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9440 ECO191 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9441 LAW192 FUNDAMENTALS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9809 MAT139 MATHEMATICS FOR ECONOMISTS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9785 MFY193 FINANCIAL ACCOUNTING-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8748 BUS132 ORGANIZATIONAL THEORY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8751 BUS142 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9443 ECO192 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9544 MAT122 MATHEMATICS FOR ECONOMISTS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9787 MFY194 FINANCIAL ACCOUNTING-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8752 BUS251 OPERATIONS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8753 BUS261 BUSINESS FINANCE-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9790 IST211 STATISTICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10162 LAW295 BUSINESS LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9789 MFY293 MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9791 BUS212 BUSINESS COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9446 BUS232 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9448 BUS242 MARKETING MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9447 BUS262 BUSINESS FINANCE-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10393 IST214 STATISTICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9545 ECO321 MONEY AND BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9546 ECO331 INTERNATIONAL ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9547 BUS364 INTERNATIONAL FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9516 ECO332 TURKISH ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
10400 YUM304 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9452 ECO491 MANAGERIAL ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9811 INT411 APPLIED WORKSHOP FOR INTERNATIONAL TRADE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9472 INT451 INTERNATIONAL BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9548 ECO432 ECONOMIC INTEGRATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9812 INT412 APPLIED WORKSHOP FOR INTERNATIONAL TRADE-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9549 INT452 INTERNATIONAL LOGISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.