English

05130-INDUSTRIAL DESIGN-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
67320 EUT115 FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42959 EUT101 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42846 MMT173 GEOMETRY -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67297 MMT193 FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67318 EUT177 COMMUNICATION MEDIA -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
67274 EUT135 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67321 EUT125 INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42849 MMT174 GEOMETRY -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42966 EUT124 INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42963 EUT102 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
67319 EUT178 COMMUNICATION MEDIA -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42967 EUT192 INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67323 EUT116 FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
67322 EUT136 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42971 EUT213 METHODS OF INDUSTRIAL DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42970 EUT235 HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42969 EUT223 INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42968 EUT201 INDUSTRIAL DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42972 EUT271 MODELLING -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42979 EUT272 MODELLING -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42975 EUT202 INDUSTRIAL DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42976 EUT224 INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42977 EUT236 HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42978 EUT214 METHODS OF INDUSTRIAL DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42982 EUT301 INDUSTRIAL DESIGN -III Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
42983 EUT335 HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42984 EUT361 CONSUMER BEHAVIOR Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
42985 EUT325 WEARABLE PRODUCT DESIGN Compulsory 2 + 2 4.0 5.0
42866 YUG301 INTERNSHIP -I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42990 EUT302 INDUSTRIAL DESIGN -IV Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
42991 EUT336 HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42992 EUT328 FURNITURE DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42993 EUT364 MARKETING IN INDUSTRIAL DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
42871 YUG302 INTERNSHIP -II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42998 EUT465 COST CONTROL IN PRODUCTION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42997 EUT401 INDUSTRIAL DESIGN V Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
17492 ISG302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42999 EUT429 NEW PRODUCT DEVELOPMENT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
43006 EUT468 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS IN INDUSTRIAL DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
43005 EUT466 PROJECT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
43004 EUT402 GRADUATION PROJECT Compulsory 0 + 8 4.0 10.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.