English

FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN-INDUSTRIAL DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN-INDUSTRIAL DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT101ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINA GİRİŞ I
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL DESIGN -I
Z265.08.08Tasarım teori ve kavramları, temel tasarım çalışmaları, deneysel ve uygulanabilir tasarım çalışmaları, farklı disiplinlerle tasarım ilişkisi kurulması, proje sürecinin deneyimlenmesi, araştırma metodları ve sistemleri.
EUT115ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMININ TEMELLERİ I
FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL DESIGN -I
Z202.03.02Sanayi Devriminden İtibaren Tasarımı oluşturan temelleri sebep sonuç ilişkisi içinde irdelemek
EUT125ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TEKNOLOJİSİ I
INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -I
Z202.03.02Endrüstriyel ürünlerde kullanılan malzeme ailesi olarak ahşap, metal ve plastik dahil 11 farklı yapı malzemesi tanıtılarak her bir malzeme ailesinin fiziksel, kimyasal ve teknik özellikleri ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek ele alınır.
EUT135ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİNE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -I
Z202.02.02
EUT177İLETİŞİM TEKNİKLERİ I
COMMUNICATION MEDIA -I
Z223.04.04
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MMT173GEOMETRİ I
GEOMETRY -I
Z202.02.02Geometrik asal formları oluşturan temel bileşenlerin (nokta, çizgi, düzlem ve hacim) tanımlanması. Kartezyen koordinat sistemi kapsamında 2 ve 3 boyutlu asal şekil ve formların oluşturulma yöntemlerinin, açısal ve düzlemsel özellikleriyle tanımlanması. Form dönüştürme yöntemlerinin tanımlanması.
MMT193GÖRSEL TASARIMIN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN
Z223.04.04GÖRSEL TASARIM ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ KURAMLARIN ANLATILMASI.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT102ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINA GİRİŞ II
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL DESIGN -II
Z265.08.08tasarım teori ve kavraları, temel tasarım çalışmaları, deneysel ve uygulanabilir tasarım çalışmaları, sanatsal ve zanaatsal çalışmalar, farklı disiplinlerle tasarım ilgisinin kurulması, proje sürecinin deneyimlenmsei, araştırma methodları ve sistemleri
EUT116ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMININ TEMELLERİ II
FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL DESIGN -II
Z202.04.02
EUT124ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TEKNOLOJİSİ II
INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -II
Z303.04.03Endüstriyel ürünlerde kullanılan malzeme ailesi olarak ahşap, metal ve plastik dahil 11 farklı yapı malzemesinin alt katmanları olarak 110 farklı tür bazında detaylı teknik bilgi, malzemelerin zayıf ve güçlü yönleri ele alınır. Ahşap, metal ve plastik bazlı malzemeler ağırlıktadır.
EUT136ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİNE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -II
Z202.02.02
EUT178İLETİŞİM TEKNİKLERİ II
COMMUNICATION MEDIA -II
Z223.04.04Bu derste Rhinoceros programı ile temel ve yüzey modelleme tekniklerinin kullanılması, render motorları ile görüntü oluşturma, adobe programları ile grafik anlatımlar oluşturma, öğrencilerin tasarladıkları ve/veya varolan ürünlerin modellenmesi ve sunuşa hazır hale getirilmesi uygulamalı olarak ele alınmaktadır.
EUT192STRÜKTÜR TASARIMINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN
Z202.02.02Tasarımlarda görülen strüktürler ve türleri, Kabuklar, Çerçeveler, Levhalar, Membranlar, Şişme sistemler, Asma gergi sistemler, Uzay kafes sistemler, Bu strüktür sistemlerinin genel özellikleri, Fiziksel özellikleri, Temel strüktürel prensipler, Strüktür tiplerinin tasarımlara etkileri, Tasarımlarda görülen strüktürler ve malzemeler, Tasarımda strüktürün önemi, biçim, strüktür, malzeme ilişkileri, Tasarımda strüktür üzerindeki etkenler, Strüktürün diğer tasarım kavramları ile ilişkisi.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MMT174GEOMETRİ II
GEOMETRY -II
Z202.02.02Geometrinin tarihsel süreci içinde başlıca dönüm noktalarının tanımlanması. Çokyüzlü cisimlerin tanımlanması, oluşum ilkeleri ve birbirleri ile geometrik ilişkilerinin belirlenmesi. Doğru ve eğrinin hareketiyle oluşan yüzeyler kapsamında, mimari formları oluşturan ızgara ve çerçeveler, tonoz ve kubbeler ile katlanmış plak ve kabukların örnekleriyle incelenmesi.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT201ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI I
INDUSTRIAL DESIGN -I
Z265.08.08Gözlem, deneyim, empatik görüşme metotları ile insan ihtiyacını ve isteklerini anlama Problem tespiti Tasarım probleminin etrafında yapılan araştırma Fikir geliştirme Modelleme Üretim metotları önerme Teknik işlevi değerlendirme akışı ile, verilen proje konusu doğrultusunda çeşitli araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, bilgi toplamak, tasarın arşivi oluşturmak, çizerek ve modelleyerek fikrini görsel olarak ifade etmek gibi alışkanlıkların kazanılması yönünde çalışmalar yaparak yenilikçi ve farklı projeler oluşturmak
EUT213ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI YÖNTEMLERİ I
METHODS OF INDUSTRIAL DESIGN -I
Z202.03.02
EUT223ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TEKNOLOJİSİ III
INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -III
Z303.04.03Bu ders başlıca üretim prosesleri (21 adet üretim prosesi) hakkında geniş bilgi içerir.
EUT235ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİ I
HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -I
Z202.03.02Tarihsel bir sıralama ile Tasarımın ve endüstri tasarımının gelişimi anlatılmaktadır. Buna bağlı olarak oluşmuş teoriler incelenmektedir.
EUT271MODELLEME I
MODELLING -I
Z223.04.04Deney veya anlatım ölçeğinde yapılacak üç boyutlu çalışmalarda kullanılacak yöntem, teknik ve malzemenin tanımı. Ürün tasarımı deneme ve üretim aşamalarında yararlanılmak üzere her aşama için model çalışması. Model türleri. Sanal ve gerçek modelleme teknikleri. Tasarlanan nesnelerin üçüncü boyuta aktarılmasına ilişkin yapım teknikleri, malzeme ve konstrüksiyon bilgileri ile renklendirme yöntemlerinin öğretimi.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
EUT275ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ III
COMMUNICATION MEDIA IN INDUSTRIAL DESIGN -III
S223.03.042 boyutlu Cad uygulamaları için gerekli basit komutlar ve bu komutlarla yapılan uygulama çalışmaları.
EUT277ESKİZ VE MAKET YAPIMI I
SKETCHING AND MODEL MAKING-I
S303.03.03Her hafta tekrarlanan periyodik eskizler Polistiren, polyester, epoksi, silikon, alçı gibi malzemeleri maket yapmak için kullanmayı öğrenmek.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT202ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI II
INDUSTRIAL DESIGN -II
Z265.08.08Bu ders bir veya daha fazla orta seviyede endüstriyel tasarım projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler tüketici ürünleri tasarımına özgü problemlere odaklı tasarım süreçlerini, orta derecede teknik detaylarıyla ele alacaklardır. Öğrenciler kendi tasarım konseptlerinin inandırıcı doygunlukta modellerini ve görsel sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir.
EUT214ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI YÖNTEMLERİ II
METHODS OF INDUSTRIAL DESIGN -II
Z202.03.02tasarım yöntemlerinin, bilgi edinme yöntemlerinin. araştırma yöntemlerinin ve bu yöntemlerin ürün tasarım sürecine katılışı incelenmektedir. tarihsel süreçte oluşturulmuş-oluşumlanmış majör örneklemlerin incelenmesi, geçmiş ve günümüz methodolojilerinin incelenmesi, bağlamsal olarak tasarımsal nüvenin oluşturulması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
EUT224ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TEKNOLOJİSİ IV
INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY -IV
Z303.04.03Vektör cebri hakkında temel kurallar, mekanikte önemli vektörel büyüklükler, maddesel nokta mekaniğinde düzlemsel kuvvetlerin statiği, maddesel nokta mekaniğinde uzaysal kuvvetlerin statiği, rijit cisimlerin statiğinde eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, taşıyıcı sistemlerin statiğine giriş, kafes sistemler, karmaşık sistemler ve diğer uygulamalar, sürtünme kuvvetleri, yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri, virtüel iş metodu
EUT236ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİ II
HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -II
Z202.03.02Endüstri devriminden XXI.yy'a Endüstri Tasarımının Tarihi
EUT272MODELLEME II
MODELLING -II
Z223.04.04Strüktür ile ilgili temel kavramlar, dayanım, dayanıklılık, malzeme, teknoloji, biçim ve strüktür ilişkisi; ana hatları ile strüktürün tarihsel gelişimi, geleneksel ve çağdaş strüktürler; oyma, çatma, iskelet, kabuk/yüzeysel, uzaysal-kafes, asma-germe, çadır, pnömatik ve karma sistemler, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ürün tasarımında strüktürel açıdan temel ilkeler.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
EUT276ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ IV
COMMUNICATION MEDIA IN INDUSTRIAL DESIGN -IV
S223.03.04Bu derste Rhinoceros programı ile yüzey modelleme tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin tasarladıkları ve/veya varolan ürünlerin modellenmesi ve sunuşa hazır hale getirilmesi uygulamalı olarak ele alınmaktadır.
EUT278ESKİZ VE MAKET YAPIMI II
SKETCHING AND MODEL MAKING -II
S303.03.03Farklı eskiz tekniklerini ve malzemelerini göstermek ve uygulatmak. (Serbest el çizimi ve cetvel/pergel ile yapılan epür, perspektifle anlatım, sayfaya yerleştirme, renk ve doku kompozisyon. Ayrıca bilgisayar programlarından sunum için yararlanma yöntemleri. Maket yapma teknikleri: alçı, polistiren, polyester, epoksi, özel silikonlar... Malzeme ile teknik ilişkisi.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT301ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI III
INDUSTRIAL DESIGN -III
Z265.09.08Bu ders; ürün, hizmet ve sisteme dair tasarım problemlerinin belirli yönlerine ilişkin ileri tasarım süreçlerini ele alan bir ya da daha fazla tasarım projesinden oluşur. Öğrenciler konsept ürünlerinin ikna edici sanal modellerini ve görsel prezantasyonlarını üretirler.
EUT325GİYİLEBİLİR ÜRÜN TASARIMI
WEARABLE PRODUCT DESIGN
Z224.05.04ilgili teknolojilerin, mekanik ve digital öğelerin, arayüz tasarımı, duygusal tasarım, deneyim tasarımı gibi kavramların incelenmesi, hareket kurgu biçim ilişkilerinin tartışılması, salt ürün tasarımı değil bununla beraber kullanıcı eyleminin tasarlanması.
EUT335ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİ III
HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN III
Z202.03.02Endüstri Öncesi, Endüstriyel ve Endüstri sonrası tarihsel dönemlere ve teorilere özgü tasarımla ilgili olay, kavram ve kişiler hakkında görsel ve yazılı bilgiler
EUT361TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
CONSUMER BEHAVIOR
Z223.03.04Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklar. Tüketicilerin farklı özelliklerine göre değişen ilgi, beğeni, ihtiyaç ve isteklerini değerlendirir. Tüketici davranışlarının farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Tüketici davranışlarıyla ilgili farklı modelleri ve yaklaşımları tanır. Tüketici davranışlarının bileşenlerini açıklar.
YUG301STAJ I
INTERNSHIP -I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
EUT375İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -I
S223.03.04
EUT377ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI İÇİN FOTOĞRAFÇILIK -I
PHOTOGRAPHY FOR INDUSTRIAL DESIGNERS -I
S303.03.03Fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine hakim olarak, amaca uygun Cep Telefonu Kamerası ile Endüstri Ürünleri Tasarımcıları için gereken fotoğraflar çekilmesi yönünde eğitim verilmektedir. Öğrencinin kamerası olan bir cep telefonu dışında teknik bir donanıma ihtiyacı yoktur. İlk 8 hafta temel fotoğraf eğitimi, kalan 6 haftada tanıtım fotoğrafın temelleri anlatılmakta ve uygulama yapılmaktadır. Derse yazılan öğrenciler ile bir Whatsapp gurur kuruyorum. Ders içinde yapılan küçük uygulama çekimlerinin buradan paylaşılmasını sağlayıp, geri bildirim sağlıyorum. Ayrıca ders başında telefon numaramı paylaşıyorum. Öğrenci bana Whatsapp üzerinden bireysel olarak her zaman ulaşabiliyor. Müsaitlik durumuma göre geç de olsa mutlaka yanıt yazıyorum. Ödev teslimlerinden önce bu yöntemle bana danışıp onay alabiliyorlar. Bu yazışmalar sırasında çektiği fotoğrafları daha iyiye götürmek için geri bildirimde bulunuyorum. Öğrencinin derse devamlılığını bir çizelge oluşturarak, ders içi küçük ödevler ve sorulan sorular ile derse katılımı kayıt altına alınacaktır.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
S303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
OMM303TASARIMIN EVRENSEL İLKE VE YÖNTEMLERİ
UNIVERSAL PRINCIPLES AND METHODS OF DESIGN
S303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT302ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI IV
INDUSTRIAL DESIGN -IV
Z265.09.08Bu ders, endüstriden firmaların veya farklı eğitim kurumlarının da işbirliğini alarak gerçekleştirilecek bir veya daha fazla endüstriyel tasarım projesini içermektedir. Öğrenciler; ileri derecede teknik detay bilgisi gerektiren özelleşmiş ürün, servis veya sistem çözümlerine ilişkin ileri tasarım süreçlerini ele alırlar. Ayrıca, öğrenciler tasarım konseptlerini test etmek, canlandırmak ve karar vericileri ikna etmek amacıyla tasarımlarına ilişkin prototipler ve görsel prezentasyonlar yaparlar.
EUT328MOBİLYA TASARIMI
FURNITURE DESIGN
Z223.05.04ikonlaşmış mobilyalar,tasarımcıları ve dönemsel içerikleri, tarzlar ve usuller, üretim, form, biçim, malzeme ve fonksiyon ilişkileri, tasarım çalışmaları ve uygulamaları.
EUT336ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİ IV
HISTORY AND THEORY OF INDUSTRIAL DESIGN -III
Z202.03.02
EUT364ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA PAZARLAMA
MARKETING IN INDUSTRIAL DESIGN
Z303.03.03Bu ders Pazarlama Kavramı, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri, Pazarlamada Çevre Faktörleri, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı, Örgütsel Pazarlar, Uluslararası Pazarlar, Pazarlama Planlaması, Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma, Ürünler: Mal ve Hizmetler, Fiyat, Yer ve Dağıtım Kanalları, Perakendecilik, Pazarlama İletişimleri, Pazarlama Örgütlemesi konularını içermektedir.
YUG302STAJ II
INTERNSHIP -II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
EUT378ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI İÇİN FOTOĞRAFÇILIK -II
PHOTOGRAPHY FOR INDUSTRIAL DESIGNERS -II
S303.03.03Fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine hakim olarak, amaca uygun DSLR Kamerası ile Endüstri Ürünleri Tasarımcıları için gereken fotoğraflar çekilmesi yönünde studyo ve dışard eğitim verilmektedir
PEM398PEYZAJ MİMARLIĞININ İLKELERİ
PRINCIPLES OF LANDSCAPE DESIGN
F303.03.03• Dünyadan Peyzaj Tasarımı projelerinin sunulması • Grup tartışmaları ve kritiklerin yapılması • Araştırma ödevlerinin yapılması• Presentation of Landscape Design projects from the world. • Critics and group discussions led by instructors. • Doing research works
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT401ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI V
INDUSTRIAL DESIGN V
Z265.010.08Bu ders; ürün, hizmet ve sisteme dair tasarım problemlerinin ayrıştırılarak ve analiz edilerek belirlenmiş yönlerine ilişkin ileri tasarım süreçlerini ele alır. Bu doğrultuda bir tasarım projesinin birbirini destekleyen ve geriden besleyen tüm aşamaları üzerinden uygulama pratikleri geliştirir. Öğrenciler, belirlenmiş bir problem alanı ve tasarlama amaçları doğrultusunda, kullanıcı(persona) tiplemesini belirlerler, ortay çıkacak ürün bütününde dikkate alınması gereken insan, çevre, teknoloji, anlam ve estetik ilişkilerini, ticari rekabet koşulları içinde rakip ürünler arasında karşılaştırmalar yaparlar. Burada belirledikleri üstünlükler ve zayıflıklar analizi ile, Ürün geliştirme süreci kapsamında ortaya konulan kavramsal fikrin ürüne dönüşme sürecindeki tüm katılımcı kriterler bir bütün olarak ölçülerek test edilir.
EUT429YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
NEW PRODUCT DEVELOPMENT
Z223.05.04
EUT465ÜRETİMDE MALİYET
COST CONTROL IN PRODUCTION
Z223.04.04Üretim sistemleri, maliyetlendirme yöntemleri ve maliyet hesapları ile uygulamalar yapılmasıProduction systems, costing methods and cost calculations
ISG302İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, örnek olaylar, tekstil sanayisinde yaşanan iş kazalarının incelenmesi ve alınacak önlemler.Basic concepts related to Occupational Health and Safety (OHS), national and international standards, causes of occupational accidents and occupational diseases, results and prevention, basic regulations in OHS legislation, case studies, work incidents in textile industry and precautions to be taken.
EUT413KENT MOBİLYASI
URBAN FURNITURE
S303.03.03Kentsel mekan ve kent mobilyaları. Kent mobilyalarının tarihsel gelişimi. Kent mobilyası tasarım ölçütleri; işlevsel ölçütler, psikolojik ölçütler ve teknolojik ölçütler. Kent mobilyalarının sınıflandırılması. Alt yapıya bağlı kent mobilyaları; aydınlatma elemanları; bilgi iletişim ve işaret panoları, telefon kulübeleri, toplu taşıma durakları, meydan saatleri, su öğeleri. Alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyaları; Oturma elemanları, çöp kutuları, bitki kapları, üst örtü öğeleri, zemin kaplamaları, bisiklet parkları, ağaç ızgaralar ve koruyucuları, oyun alanı elemanları, heykeller. Kent mobilyaları ve vandalizm.Kent mobilyalarının kullanıldıkları mekanla görsel ve işlevsel ilişkilerinin değerlendirilmesi, mekana en uygun kent mobilyasının seçimine ilişkin kararların geliştirilmesi. Farklı ülkelerde kentsel mekanlarda kullanılan kent mobilyası örnekleri.
EUT467ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA İKTİSAT
ECONOMICS IN INDUSTRIAL DESIGN
S303.03.03Ekonomi ve finansal hesaplamalar konusunda bilgilerInformation on economics and financial calculations
EUT469ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA KÜLTÜR VE İLETİŞİM
DESIGN CULTURE AND COMMUNICATION
S303.03.03
EUT471İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE
BUSINESS ENGLISH
S303.03.03
EUT477İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ -III
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -III
S303.03.03Bilgisayar program ve tekniklerini öğretmek.
EUT485ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI İÇİN ANLAMBİLİM
SEMANTICS FOR INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
S303.03.03
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EUT402MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z084.010.08Endüstriyel tasarımın tasarım yönetimi uzmanlık alanında edindiği kuramsal ve pratiğe dayalı bilgi, süreç ve yöntemleri, proje geliştirme ve proje döngüsü, sosyal/çevresel/etik/evrensel konuları dikkate alarak çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere bireysel ve grup çalışmasına dayalı profesyonel ve karmaşık bir iş modeli projesi üzerinde uygulamak.
EUT466ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL DESIGN
Z303.05.03Değerlendirme ve yapılabilirlik ile ilgili kavramlar, Yaklaşımlar, Değerlendirmeyle ilgili analiz yöntemleri, Bir ürünün yapılabilirlik analizleri, Analizlere bağlı karar verme süreçleri, Değer, Fayda-Değer ve Fayda-Maliyet Analizleri örnekleri, Ağırlık verme yöntemleri, Ürün özne ilişkileri.
EUT468ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA MESLEK PRATİĞİ VE ETİK
PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS IN INDUSTRIAL DESIGN
Z303.04.03ders içeriği gereği, öğrenim hayatından sonra karşılaşılacak durumları,usulleri,yordamları, ticarı ve hukuki ilişkileri, bireysel iletişim ve algısal bağlamları içermektedir.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
EUT414CAM TASARIMI VE ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ
GLASS DESIGN AND PRODUCTION TECHNOLOGY
S303.03.03Dersin anlatımı devam ederken, sürecinin başlarında öğrencilere seminer ödevleri verilerek öğrencilerin dersi detaylı olarak araştırmaları sağlanırken, derse katılmaları ve dersi daha kolay kavramaları amaçlanır.
EUT434GELENEKSEL EL SANATLARI
TRADITIONAL HANDICRAFTS
S303.03.03geleneksel el sanatları, uygulamaları, yordamları,malzemleri,günümüz tasarımı ile ilşkilendirilmesi, halen devam eden geleneksel üretimlerin incelenmesi
EUT476PORTFOLYO HAZIRLAMA VE SUNUM
PORTFOLIO DESIGN AND PRESENTATION
S303.03.03
EUT478İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ -IV
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -IV
S303.03.03Ders teorik bölüm: sınıf ortamında teorik anlatımlar ve bilgisayar ortamında uygulamalardan oluşmaktadır. Dersin ilk iki saatinde yapılan anlatımlar daha sonra bilgisayar ortamında uygulama takipleri ile devam etmektedir. Öğrenciler derste başladıkları çalışmalara evlerinde ev ödevi olarak sürdürmekte ve sonuçları sunmaktadır. Ayrıca ders saati dışında yaptıkları, katıldıkları etkinlikler, sergiler ve kültürel aktiviteler için puan almaktadır.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.