English

12320 ARABIC LANGUAGE TRAINING - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

Classified Conjoined TYYÇ Level / TYYÇ Field of Education / IAU Programmme Comparison
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEARNING & TEACHING
METHODS
ASSESMENT & GRADING
METHODS
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge)
   1 Recognize the relationship between language and culture training .
   2 It will determine the methods for the production of scientific knowledge .
   3 Reviews Arabic Language relationship between the application of the basic concepts in the field of education courses.
   4 Arabic Language relate concepts related to the field of education and the teaching profession .
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Laboratory
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Seminar
 • Implementation/Application/Practice
 • Occupational Activity
 • Social Activity
 • Thesis Work
 • Field Study
 • Report Writing
 • Mid-Term Exam
 • Computer Based Presentation
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Presentation of Report
 • Homework Assessment
 • Oral Exam
 • Presentation of Thesis
 • Presentation of Document
 • Expert Assessment
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills)
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Thesis Work
 • Mid-Term Exam
 • Presentation of Report
 • Homework Assessment
 • Oral Exam
 • Presentation of Thesis
 • Presentation of Document
 • Expert Assessment
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Presentation of Thesis
 • Presentation of Document
 • Expert Assessment
Learning to Learn
 • Group Work
 • Reading
 • Implementation/Application/Practice
 • Report Writing
 • Presentation of Report
 • Presentation of Thesis
Communication & Social
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Reading
 • Project Work
 • Thesis Work
 • Field Study
 • Homework Assessment
 • Presentation of Thesis
 • Presentation of Document
 • Expert Assessment
Occupational and/or Vocational
 • Lecture & In-Class Activities
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Seminar
 • Occupational Activity
 • Report Writing
 • Presentation of Report
 • Presentation of Thesis
 • Expert Assessment
 • Project Assessment
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.