English

95363 BESLENME VE DİYETETİK (DOK) - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) Percentage of Success
1 Understands and applies all necessary professional knowledge and skills within the scope of Nutrition and Dietetics doctoral education program %100.00
2 Adapt professional knowledge and skills to contemporary, scientific developments and have knowledge about quality. %100.00
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills) Percentage of Success
1 To have knowledge about national and international problems in the field of Nutrition and Dietetics. %100.00
2 Gains the ability to identify, model and solve the nutritional problems of the society. %100.00
3 Gains the ability to use modern knowledge, tools and equipment required in the applications of the Nutrition and Dietetics doctoral program. %90.50
4 Gains the ability to analyze data, conduct and design experiments, and interpret the results in the field of Nutrition and Dietetics. %91.25
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility Percentage of Success
1 Analyzes a process in line with a defined goal specific to the field of Nutrition and Dietetics. %100.00
2 Gains the ability to act independently, use initiative and creativity in the field of Nutrition and Dietetics. %100.00
Learning to Learn Percentage of Success
1 Renews himself/herself professionally with the awareness of lifelong learning. %91.25
Communication & Social Percentage of Success
1 Gains the ability to think about nutrition and dietetics doctoral education within a global and social framework. %100.00
2 Gains the ability to communicate verbally and in writing at national and international level on professional issues related to the field of Nutrition and Dietetics %100.00
3 Gains the ability to work in disciplinary and interdisciplinary teams %92.25
Occupational and/or Vocational Percentage of Success
1 Gain understanding of professional ethics and responsibility %100.00
2 Advocates the contribution that Nutrition and Dietetics can make to improve health. %92.25
3 Carries out the Nutrition and Dietetics Profession in line with scientific research, evidence, developing technology, current literature and health policies. %92.25
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.