English

12310 GRAPHIC DESIGN - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 11
1 Analyze designworks in conceptual and technical terms.5510100.00
2 Relate designworks to graphic design theory and criticism norms in historical context.45990.00
3 Identify the correlation between design applications, structure, presentations and analysis.0000.00
4 Organize the methods of art and design and the interdisciplinary interactions.0000.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 11
1 Relate his/her design works to social, historical and cultural content in the realm of aesthetics.5510100.00
2 Strengthen artistic creations technically and methodically.5510100.00
3 Comment on the methods of design theory and criticism.0000.00
4 Re-evaluate the components of graphic design in his/her own design terms.0000.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 11
1 Shape his/her design skills through his/her very own generated vision.5510100.00
2 Organize the formation and the planning stages of solo and group design works.0000.00
Learning to Learn 11 T %
1 Relate his/her artistic creativity to design, life and culture.5510100.00
2 Define the new contemporary methods and areas of interactions in design.0000.00
3 Question an design works in theoretical and critical terms.5510100.00
Communication & Social 11 T %
1 Comment on design works in written and verbal terms.5510100.00
2 Express his/her graphic designs, its artistic, cultural and conceptual content in written and verbal terms.0000.00
Occupational and/or Vocational 11 T %
1 Demonstrate his/her creative, critical and novel skills in his/her design work versus the acknowledged norms.0000.00
Related number of programme learning outcomes/ 161212--
Level of contribution5960--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.