English

50010 ORAL AND DENTAL HEALTH PROGRAMME -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 11
1 Basic level knowledge about the fields of medicine in which one would serve as intermediate level personnel, and the qualification to practice such knowledge0000.00
2 Proficiency in the medical terminology in one's field of medicine0000.00
3 Competence in the access to information and technology and the use of these in one's field of medicine0000.00
4 Qualification in working as a team with the dentist0000.00
5 Competence in establishing effective communication with first and foremost the dentist, as well as patients, colleagues and other segments of the society0000.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 11
1 Competence in familiarity with the devices and equipment used in one's field of medicine, and the ability to follow the technological developments concerning such equipment0000.00
2 Competence in computer skills0000.00
3 Qualification in giving first aid0000.00
4 Competence in the application of hygiene rules0000.00
5 Competence in taking medical history, preparing patient files etc. in one's field of medicine0000.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 11
1 Competence in adopting and applying ethical principles and professional values0000.00
Learning to Learn 11 T %
1 Proficiency in shouldering professional responsibility0000.00
2 Acquiring the habit of following developments concerning the profession0000.00
Communication & Social 11 T %
1 - Qualification in obtaining the conception of life-long learning and self-improvement0000.00
2 Competence in realizing team effort0000.00
Occupational and/or Vocational 11 T %
Related number of programme learning outcomes/ 15--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.