English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)(DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)(DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING513RESEARCH METHODS
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriğini bir metni okuma, bir araştırma konusu seçme ve referans verme ve alıntı yapma, sunma oluşturmaktadır.This course covers stages of the essay-writing process, including reading the text, choosing and researching a topic, referenceing, quoting, and presenting.
ING543THEORY AND CRITICISM
THEORY AND CRITICISM
Z303.06.03Bu ders, ikinci dünya savaşı sonrasına kadar klasik başlangıcından edebiyat teorisi ve eleştirisi tarihini inceleyecekThis course will examine the history of literary theory and criticism from its classical beginnings until after the Second World War. Each week we will examine a particular period, style, or group of critics, looking not only for what makes each type of criticism unique (it’s strengths and weaknesses) but how each successive group builds on the previous to develop new ideas and arguments. Because this is a graduate class you will do much of this work yourself through both presentation and individual writing which will then lead to larger discussions in the classroom with your peers.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING510DRAMA
DRAMA
S303.06.03Bu derste epik ve tarihsel tiyatroyu temsil eden tematik ve yapısal elementler, Amerikan tiyatrosu, Feminist tiyatro, ve siyasal tiyatro işlenecektir. Birseysel sunum ve sınıf tartışmalarıyla öğrenciler işlenen her oyunun tematik ve yapısal elementleriyle meşgul olacaklar ve bazı oyunların görsel üretimlerini izleyecekler.The plays we will cover include major works realist and naturalist theatre and the absurd drama.
ING520CLASSROOM MANAGEMENT
CLASSROOM MANAGEMENT
S303.06.03sınıf yönetimiclassroom management
ING526SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE(LIT OF VICTIMS AND FEMMES FATALES)
SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE(LIT OF VICTIMS AND FEMMES FATALES)
S303.08.03İlkçağlardan günümüze kadının bilim dünyasındaki yeri ve etkinliğinin ortaya konulması. Matematikten astronomiye, kimyadan biyolojiye, kadın bilimciler, çalışmaları, mücadeleleri ve bilim dünyasına katkıları.Bilim felsefesinde kadının yeri. Bilimin cinsiyeti olur mu? Bilim dünyasında, cinsiyete bakış ve kadın bilimcilerin karşılaştıkları zorluk ve ayrımcılıklar. Eğitim alma ve bilim yapma hakkını kazanma mücadeleleri. Kadın bilimciler üzerinde dönemsel ve kültürel etkiler. 1. Şiddetin tanımı ve türleri, tarihte kadına yönelik şiddet 2. Aile içi taciz ve şiddetin türleri, şiddetin ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel, ailesel ve bireysel boyutları. 3. Türkiye’de ve Dünyada kadına yönelik şiddetin boyutları 4. Şiddete neden olan faktörler. 5. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet. Virginia Woolf, “Three Guineas” (1938) chapter 3, 277-367. A Room of One’s Own and Three Guineas, Oxford: Oxford University Press, 1992. Luce Irigaray, “Body Against Body: In Relation to the Mother” (1980), “Belief Itself” (1980), and “Divine Women” (1984) 7-72. Sexes and Genealogies, tr. Gillian C. Gill. New York: Columbia U. P., 1993. Hélène Cixous, “Sorties” and Catherine Clément, “The Guilty One”, 1-132, from The Newly Born Woman. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986 (1976) Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. Eds. Robyn R. Warhol and Diane Price Herndl. Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey1993. (most critical writings from this anthology) Shoshana Felman, “Women and Madness: The Critical Phallacy” (1975) 6-20 Nina Baym, “The Madwoman and her Languages: Why I Don’t do Feminist Literary Theory” (1984) 154-167 Elaine Showalter, “A Criticism of our Own” (1989) 168-188 Joanna Russ, “Anomalousness” and “Aesthetics” (1983) 194-211 Luce Irigaray, “This Sex which is Not One” (1977) 350-356 Susan Stanford Friedman, “Creativity and the Childbirth Metaphor: Gender Difference in Literary Discourse” (1987) 371-396 Luce Irigaray, “Another “Cause” – Castration” (1974) 404-411 Jane Gallop, “The Father’s Seduction” (1982) 413-431 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975) 432-442 Julia Kristeva, “Women’s Time” (1981) 443-462 Jonathan Culler, “Reading as a Woman” (1982) 509-524 Catherine Belsey, “Constructing the Subject: Deconstructing the Text” (1985) 593-609 Dale Bauer, “Gender in Bakhtin’s Carnival” (1988) 671-684 Paula Gunn Allen, “Kochinnenako in Academe: Three Approaches to Interpreting a Keres Indian Tale” (1986) 713-731 Gayatri Chakravorty Spivak, “Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism” (1985) 798-814 Gilbert and Gubar, “The Queen’s Looking Glass,” 3-44 and “The Parable of the Cave, 93-104.” The Madwoman in the Attic. New Haven and London, Yale U. P., 1984. bell hooks, Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism. Boston: South End Press, 1981. 15-86 Writing Women’s Lives: An Anthology of Autobiographical Narrative by Twentieth Century American Women Writers. Ed. Susan Cahill. New York: Harper Collins, 1994. (Charlotte Perkins Gilman, Kate Millett, Tillie Olsen, bell hooks, Maxine Hong Kingston and Jamaica Kincaid) Miriam Robbins Dexter, “The Woman, the Man, the Tree and the Serpent” 46-48, Whence the Goddesses: A Source Book. New York & London: Teachers College Press, 1990 Riane Eisler, Introduction xiii-xxiii, The Chalice and the Blade: Our History, Our Future. New York: HarperCollins Publishers, 1987, 1995 Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper” Doris Lessing, “To Room Nineteen” (1963) 2543-65. Norton Anthology of Literature Vol. 2. Susan Glaspell, “Trifles” Complete texts to be purchased (not in anthology): Angela Carter, The Sadeian Woman. London: Virago, 1979. Sylvia Plath, The Bell Jar. London: Faber & Faber, 1963. Toni Morrison, Sula. New York: New American Library, 1973. Jean Rhys, Wide Sargasso Sea. London: Penguin Books Ltd., 1966. Alice Walker, The Color Purple. Orlando: Harcourt Inc., 1982. Caryl Churchill, Top Girls. London: Methuen Drama, 1991. Fay Weldon, The Life and Loves of a She-Devil. New York: Balklantine Books, 1983.
ING546THEORETICAL APPROACH TO THE ENGLISH NOVEL
THEORETICAL APPROACH TO THE ENGLISH NOVEL
S303.06.03Bu derste Viktorya döneminin analizi ve dönemle beraber öne çıkan yazarların incelenmesi hedef alınır.Charles Dickens, W.M. ThackereyTheoretical Approach to the Victorian Period,The Analysis of Charles Dickens,The Analysis of W.M. Thackerey's, Victorian prose
ING552REALISM IN AMERICAN FICTION
REALISM IN AMERICAN FICTION
S303.06.03Bu dersin içeriği, özellikle Beat Kuşağı olarak bilinen (1940-1960) Soğuk Savaş Dönemi’nin başlarındaki Amerikan Edebiyatını incelemektir. Bu dönem, bazıları için gerçekçiliğin sonunu, bazıları için ise postmodernizmin başlangıcını temsil eder. Dönem boyunca dönemdeki edebiyatın şekillenmesindeki kültürün yerini içeren ve bu şekillenmedeki direnç veya direnç eksikliğindeki konuları işleyeceğiz.This course will examine American literature in the early Cold War period (the 1940s through the 1960s), especially the authors of what would become known as The Beat Generation. This period represents for some, the end of realism, for others, the beginning of postmodernism. Over the semester we set out to find out where we stand on this issue and others, including the place of culture in shaping the literature of the period, and the resistance or lack of resistance to that shaping.
ING554PSYCHOLINGUISTICS
PSYCHOLINGUISTICS
S303.06.03Bu ders Psikodilbilimdeki temel kavram ve kuramlarını tanıtmayı ve cümle işlemede kullanılan deneysel araştırma yöntemleri ile öğrencileri yakınlaştımayı amaçlar.This course aims to introduce basic concepts and theories in Psycholinguistics and make students familiar with experimental research methods used in sentence processing. The focus will be memory, and sentence processing in the first language and second language.
ING556COMMUNICATION STUDIES
COMMUNICATION STUDIES
S303.06.03Konuşmacı, dinleyici, mesaj ve anlam kavramlarını çalışarak iletişim alanındaki benzerlik ve farklılıkları öğrencilere sunmanın yanı sıra onların iletişim işleminin ne olduğu hakkında uygulamalı bilgiler de sunar.By exploring the major concepts of agent, audience, message, and meaning, via these various perspectives, this course strives not only to enrich the students’ understanding of the similarities and differences between the areas of communication, but to allow students to acquire practical knowledge of the communication process itself and to use the concepts and relate the concepts to other subjects and other areas of life such as personal life, social life, and professional life.
ING558SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
S303.06.03Cinsiyet konularıyla edebiyat ilişkisi hakkında eleştirel düşünme. Gerçek kadın ve gerçek erkek hayatını etkileyen cinsiyetin sosyal olarak yapılı kavramları analiz etme ve sorgulama. Edebi metinlerin yakın okuması üzerinden edebiyatın algısal okuyucuları gibi ilerleme. Sınıfta bu metinlerin tartışılması, gruba verilen metinlerin analizini sunma. Her sınıf üyesinin öğrenme girişimi başarısı için sorumluluk alan bir sınıf toplumu gelişimine doğru çalışma.To think critically about the relationship of literature to issues of gender. To analyze and question socially constructed notions of gender which influence the lives of real women and real men. To grow as perceptive readers of literature through close reading of literary texts. To present analyses of the assigned texts to the group, discussing those texts in class. To work toward developing a classroom community, where each class member takes responsibility for the success of the learning enterprise.
ING560DISCOURSE ANALYSIS IN TEFL
DISCOURSE ANALYSIS IN TEFL
S303.06.03Söylem Çözümlemesi hakkında bilgi; Şu bilim dallarını araştırmak ve disiplinlerarası çalışmaları göstermek: Dilbilim Sosyoloji Psikoloji Antropoloji Yazılı ve sözlü metin çözümlemeleriAN INTRODUCTION TO WHAT DISCOURSE ANALYSIS IS TO BUILD A SIGNIFICANT FOUNDATION IN THE FOLLOWING FIELDS: LINGUISTICS SOCIOLOGY PSYCHOLOGY ANTHROPOLOGY AS WELL AS DESCRIPTIVE AND APPLIED LINGUISTICS ANALYSING THE SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE
ING562ENGLISH POETRY
ENGLISH POETRY
S303.06.03Bu ders, şairin toplumun içindeki veya dışındaki konumunun çeşitli görüşlerini dikkate almak ve şiirin rolünün kuramlaştırması amacıyla Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti ve Gerard Manley Hopkins, Hardy gibi başlıca Viktoryen şairlerin ve şiir eleştirmenlerinin eserlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, bu dizelerin yazıldığı kültürel bağlamı - cinsiyet ve cinsellik meselelerine özel önem vererek - yansıtacağız.This course consists of the works of major Victorian poets and poet-critics, including Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti and Gerard Manley Hopkins, Hardy to consider various conceptions of the poet’s position in or out of society and theorize the role of poetry. We will also reflect on the cultural context in which these verses were composed – with particular emphasis on issues of gender and sexuality
ING564FORMATIVE ASSESSMENT
FORMATIVE ASSESSMENT
S303.06.03Süreç temelli görev ve ölçütler tasarlama; çeşitli değerlendirme türleri; proje ve dosya değerlendirme; sınıf içi değerlendirme görevleri ve notlama ölçütleri.The topics covered include the design of good performance tasks and rubrics; and the communication challenge involved in grading; varieties of assessment; project & portfolio assessment; designing classroom assessment tasks & scoring guides.
ING566TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT
TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT
S303.06.03The following main topics are covered: knowing a language theoretical perspectives of learning methodological issues of teaching the role of context different approaches to teaching listening, reading, speaking and writing research findings regarding the above mentioned areas will be discussed as well.The following main topics are covered: knowing a langugae theoretical perspectives of learning methodological issues of teaching the role of context different approaches to teaching listening, reading, speaking and writing research findings regarding the above mentioned areas will be discussed as well
ING568FILM STUDİES
FILM STUDIES
S303.06.03
ING570FANTASTIC LITERATURE
FANTASTIC LITERATURE
S303.06.03Dersin ilk 2 haftası Fantastik Edebiyat teorisi üzerinden geliştirilirken diğer haftalarda farklı dünya edebiyatlarından seçili kült fantastik ve bilimkurgu eserleri işlenmekte ve güncel gelişmeler ışığında tartışılmaktadır.During the first two weeks of the course the Fantasy Literature theory is developed, while in the other weeks selected cult fantasy and science fiction works from different world literatures are being studied and discussed in the light of current developments.
ING572SOCIOLINGUISTICS
SOCIOLINGUISTICS
S303.06.03
ING574SOCIOLOGY OF THE NOVEL
SOCIOLOGY OF THE NOVEL
S303.06.03
ING634VICTORIAN POETRY
VICTORIAN POETRY
S303.010.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING621CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
Z303.06.03
ING623ADVANCED RESEARCH METHODS
ADVANCED RESEARCH METHODS
Z303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING604CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
Z303.010.03Bu derste Marksist, Feminist, Psikoanalitik, Yapısalcılık sonrası,Sömürge sonrası, postmodern ve queer teoriler analiz edilecektir.In this course Marxist, Feminist, Psychoanalytic, Poststructuralist, Postcolonial, Postmodern and Queer Theory will be analyzed.
ING61220TH CENTURY ENGLIH NOVEL
20TH CENTURY ENGLIH NOVEL
S303.010.03seçme romanlar, analizleri ve tartışmalarselected novels, analyses of the novels and discussions
ING614LANGUAGE AND MEANING
LANGUAGE AND MEANING
S303.010.03Bağlam içerisinde kullanılan dilin anlamı oluştururken yaptığımız genellemeler incelenecektir. Şu sorular irdelenecektir: *Konuşmacılar neden özellikle o disel seçimi yapar? * Yapısal-anlamsal arayı kavramak için en iyi temsil sistemi nedir? *Diller arasındaki dilbilgisel farklılıklar algılama sisteminde de farklılığa yol açarmı?we will learn to use linguistic data (language deployed in context) to make our own generalizations about the nature of the linguistic blueprint that we use to construct meaning. We will consider questions like the following: • How do speakers make the linguistic choices that they do? • What is the best representational system for capturing the syntax-semantics interface? • Do grammatical differences among languages entail differences among conceptual systems? • Can linguistic meaning be represented in logical formalism? • What does meaning have to do with human construal, e.g., ‘folk’ analogical models? • How do people perform actions through language? • In what ways are word meanings enriched in context? • Is meaning change random or are there tendencies in meaning change?
ING616DISCOURSE ANALYSIS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
DISCOURSE ANALYSIS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
S303.010.03Bu ders sözlü ve yazılı anlatımda dilin yapısı ve fonksiyonlarını, dilbilimsel ögeleri ve bunların nasıl kullanıldığını inceler, anlam değişikliklerinin nasıl olduğunu ortaya koyan yazılı ve sözlü ifade analizi yapar ve aynı zamanda ikinci dil öğretmenlerine söylem analizini derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda fikirler verir.This course covers study of both Language form and language function in spoken interaction and written texts. It identifies linguistic features and how they are used. It enables the students to analyze and see the changes in meaning according to the use of language in different situations. It also gives insight to language teachers on how to make use of discourse analysis in their classes.
ING618LINGUISTIC STUDIES OF TEXTS
LINGUISTIC STUDIES OF TEXTS
S303.010.03Biçemin algılanması; edebiyatta biçembilim--metin türü, biçimi ve işlevi.The concept of style; style in literature- text type and stle and function; perspectives in narrative fiction
ING62220TH AMERICAN MODERNISM
20TH AMERICAN MODERNISM
S303.010.03Bu ders odak olarak Kayıp Kuşak olarak bilinen akımı alarak Amerika'da edebi modernizm ile yakından ilgilenecek. Gelişmek için Paris'e gitmek zorunda kalan Amerikan ve İngiliz yazarlardan oluşan edebi bir akımın nedenini soran, dönemin edebiyat yoluyla 1910'ların ve 1920'lerin kültürünü tartışacağız. Amerika ile yanlış olan ne? Kültürel eser ve tarihsel bir metin olarak anı geçerliliği de ele alınacaktır. Romanlar için her derste ya da iki derste 20. Yüzyılın başlarındaki edebiyatı ve kültürü geniş bir şekilde uyarlayan yazarların eserlerine odaklanacağız.This course will engage with literary modernism in America taking the expatiate movement known as the Lost Generation as its focus. We will discuss the culture of the 1910s and 1920s through the literature of the period, asking the question why a literary movement made up of Americans and English writers had to move to Paris to flourish. In essence, what was wrong with America? The validity of the memoir as both a cultural artefact and a historical text will also be discussed. In each class, or two classes for the novels, we will focus on the work(s) of the author or authors, asking ourselves how he, she, or they fit into the larger framework of early 20th century literature and culture.
ING624GENDER STUDIES
GENDER STUDIES
S303.010.03Cinsiyet konularıyla edebiyat ilişkisi hakkında eleştirel düşünme. Gerçek kadın ve gerçek erkek hayatını etkileyen cinsiyetin sosyal olarak yapılı kavramları analiz etme ve sorgulama. Edebi metinlerin yakın okuması üzerinden edebiyatın algısal okuyucuları gibi ilerleme. Sınıfta bu metinlerin tartışılması, gruba verilen metinlerin analizini sunma. Her sınıf üyesinin öğrenme girişimi başarısı için sorumluluk alan bir sınıf toplumu gelişimine doğru çalışma.To think critically about the relationship of literature to issues of gender. To analyze and question socially constructed notions of gender which influence the lives of real women and real men. To grow as perceptive readers of literature through close reading of literary texts. To present analyses of the assigned texts to the group, discussing those texts in class. To work toward developing a classroom community, where each class member takes responsibility for the success of the learning enterprise.
ING626THE SENSATION NOVEL IN THE VICTORIAN AGE
THE SENSATION NOVEL IN THE VICTORIAN AGE
S303.010.03During the course, we will look at the cultural and social context that produced such literature and discuss the reasons for its popularity.During the course, we will look at the cultural and social context that produced such literature and discuss the reasons for its popularity.
ING628SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
S303.010.03Bu dersin içeriği birinci ve ikinci dilde tümce işleme, dilin akılda (ve beyin) nasıl temsil edildiğini, kelimelerin ve tümcelerin akılda nasıl işlendiği, belleğin bu işlemlerde rolü ve bu işlemlerin ikinci dil ediniminde nasıl gerçekleştiğini araştıran makaleler ve kitap bölümleri oluşturmaktadır.This course aims to introduce language science, with a special focus on Psycholinguistic, Neurolinguistic approaches in second language acquisition (SLA), the methods and techniques used in the research in these fields.
ING652AMERICAN DRAMA-II
AMERICAN DRAMA-II
S303.010.03Derste incelenecek oyunlar farklı dönemleri, akımları ve bakış açılarını temsil etmektedir. İncelenecek oyun yazarları arasında Clifford Odets, Lorraine Hansberry ve Sam Shepard gibi yazarlar yer almaktadır.The plays to be studied in this course have been selected to represent abroad variety of periods, styles, and perspectives. The playwrights that we will study include Tenessee Williams Clifford Odets, Lorraine Hansberry and Sam Shepard.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.Each week we will meet to discuss an issue in writing and research, reading or listening to lectures on the subject at hand. You will then meet both individually and as a group to discuss your projects over the course of the term. The course will conclude with you submitting your project for review. This course is very much self-directed: the research and writing you do is on your own and thus, the grade you receive will be based on work you do outside of the classroom.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.