English

12625 ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE - Programme for Bachelor's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132T%
1 RESEARCH METHODS4434555555555555555500005555555513584.38
2 SEMINAR5555555533335555320053335555300011471.25
3 THEORY AND CRITICISM5555555545555555545555445555544515496.25
4 CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II4455445545554455443544554555555514691.25
5 CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM0000000000000000000000000000000000.00
6 ADVANCED RESEARCH METHODS0000000000000000000000000000000000.00
7 THESIS4554544555444544454544454545544514288.75
8 THESIS5544455445554455544554455445554414590.63
9 THESIS5544554445445445544554555445544514490.00
10 DOKTORA TEZİ-10000000000000000000000000000000000.00
11 DOCTARAL QUALIFYING EXAM0000000000000000000000000000000000.00
12 SEMINAR5554555454545554544455544545544414691.25
Related number of course units / 1288888888888888888877777788888777--
Level of contribution3738363538383837343736353737383836322934332930313738364038313033--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132T%
1 DRAMA4433334443433443443554434344443411873.75
2 THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION4544322323344343433444404455555511773.13
3 COMPERATIVE LITERATURE5555555555554545454545445555555515395.63
4 THEORY OF DRAMA4544454445444544434443444344443412880.00
5 LITERARY TEXTS AND SIGNS4430050555553255400553555543330010666.25
6 SHAKESPEARE PROBLEM PLAYS0000000000000000000000000000000000.00
7 PSYCHOLINGUISTICS3335335232533335333333353330533410465.00
8 GENRE LITERATURE0000000000000000000000000000000000.00
9 SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE55555555555555555555555555555555160100.00
10 DISCOURSE ANALYSIS IN TEFL231130211302311311113211113211114930.63
11 ENGLISH POETRY 5445544333544333544333544333544312276.25
12 FORMATIVE ASSESSMENT 042412115514414255515555504223429961.88
13 TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT 234323542342243243422434332414439861.25
14 FILM STUDIES0000000000000000000000000000000000.00
15 FANTASTIC LITERATURE0000000000000000000000000000000000.00
16 RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 0000000000000000000000000000000000.00
17 SOCIOLINGUISTICS0000000000000000000000000000000000.00
18 SOCIOLOGY OF THE NOVEL0000000000000000000000000000000000.00
19 COMTEMPORARY FICTION 4444444444444444444455555555555514087.50
20 LINGUISTIC STUDIES OF TEXTS55555555555555555555555555555555160100.00
21 20TH AMERICAN MODERNISM5555444455553333000053555555111111068.75
22 GENDER STUDIES4444444444444444444444444444444412880.00
23 SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION55555555555555555555555555555555160100.00
24 VICTORIAN POETRY0000000000000000000000000000000000.00
25 DISCOURSE ANALYSIS4545455555554555554444455545555515093.75
26 RESEARCH ON SECOND LANGUAGE READING4455335544554554554455445554445514389.38
27 THE EARLY MODERN AGE0000000000000000000000000000000000.00
Related number of course units / 271718181717171718181817181818181817161617181818171817181718181717--
Level of contribution6977707263676969717474746867717071646264767275737769757069706766--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.