English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PEDIATRIC DENTISTRY (DR)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PEDIATRIC DENTISTRY (DR)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDD605PEDODONTİDE TANI
PEDODONTİDE TANI
Z143.06.05
PDD607PEDODONTİDE TEDAVİ
PEDODONTİDE TEDAVİ
Z143.06.05
SAG601KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
CLINICAL RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel portallerde Boolean kelimelerle arama, temel bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik çalışma çeşitleri, klinik çalışmalarda etik kavramı, etik kurul başvurusu, proje destekleri başvurusu, klinik çalışmalarda sertifikasyon, bilimsel sunum tasarımı ve biyoistatistik (güç analizi)Searching with Boolean words in scientific portals, basic sciences study description and examples, clinical sciences study description and examples, types of clinical studies, concept of ethics in clinical studies, ethics committee application, project support application, certification in clinical studies, scientific presentation design and biostatistic (Power analysis..etc.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDD602KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ
KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ
Z143.06.05
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
PDD604GENEL ANESTEZİ UYGULAMALARI
GENEL ANESTEZİ UYGULAMALARI
S143.06.05
PDD606İLERİ RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ- CBCT OKUMA
İLERİ RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ- CBCT OKUMA
S143.06.05
PDD608İMPLANTOLOJİYE GİRİŞ
İMPLANTOLOJİYE GİRİŞ
S143.06.05
PDD610ÇOCUK HASTALARDA TME HASTALIKLARI: TANI, TEŞHİS VE TEDAVİ
ÇOCUK HASTALARDA TME HASTALIKLARI: TANI, TEŞHİS VE TEDAVİ
S143.06.05
PDD611DAVRANIŞ YÖNETİMİ
DAVRANIŞ YÖNETİMİ
S143.06.05
PDD612SENDROMLU OLGULARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
SENDROMLU OLGULARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
S143.06.05
PDD614ORAL YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI VE ORAL PATOLOJİ
ORAL YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI VE ORAL PATOLOJİ
S143.06.05
PDD615PEDODONTİDE PROFİLAKSİ
PEDODONTİDE PROFİLAKSİ
S143.06.05
PDD616PEDODONTİDE ART UYGULAMALARI
PEDODONTİDE ART UYGULAMALARI
S143.06.05
PDD617BÜYÜME VE GELİŞİMİN BİYOLOJİK TEMELLERİ
BÜYÜME VE GELİŞİMİN BİYOLOJİK TEMELLERİ
S143.06.05
PDD618KORUYUCU ÖNLEYİCİ ORTODONTİ
KORUYUCU ÖNLEYİCİ ORTODONTİ
S143.06.05
PDD620PERİODONTAL HASTALIKLAR
PERİODONTAL HASTALIKLAR
S143.06.05
PDD621ÇOCUK HASTALARDA NÖTRAL OKLUZYONA GEÇİŞ VE MALOKLUZYON
ÇOCUK HASTALARDA NÖTRAL OKLUZYONA GEÇİŞ VE MALOKLUZYON
S143.06.05
PDD622DENTAL EROZYON
DENTAL EROZYON
S143.06.05
PDD624ORAL MİKROBİYOLOJİ
ORAL MİKROBİYOLOJİ
S143.06.05
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDD609ÇOCUK HASTALARDA DİŞ VE ÇENE TRAVMALARI
ÇOCUK HASTALARDA DİŞ VE ÇENE TRAVMALARI
Z143.06.05
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Alanına özgü ve doktora programının amaçlarına uygun olarak öğrencinin gerekli bilgi ve yetkinliklerinin kazanmasını sağlayacak bireysel çalışma
PDD613GÜNCEL MADDELER BİLGİSİ
GÜNCEL MADDELER BİLGİSİ
S143.06.05
PDD619ENGELLİ HASTALARDA DENTAL TANI VE TEDAVİ UYGULAMALARI
ENGELLİ HASTALARDA DENTAL TANI VE TEDAVİ UYGULAMALARI
S143.06.05
PDD623MİNİMAL İNVAZİV TERAPİLER
MİNİMAL İNVAZİV TERAPİLER
S143.06.05
PDD625SENDROMLAR VE GENETİK
SENDROMLAR VE GENETİK
S143.06.05
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.