English

16151 PEDIATRIC DENTISTRY (DR) - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ00
2 PEDODONTİDE TANI00
3 PEDODONTİDE TEDAVİ00
4 ÇOCUK HASTALARDA DİŞ VE ÇENE TRAVMALARI00
5 DOKTORA TEZİ00
6 DOKTORA TEZİ00
7 DOKTORA TEZİ00
8 DOCTORAL THESIS PROPOSAL00
9 DOCTORATE  QUALIFICATION​00
10 CLINICAL RESEARCH METHODS00
11 SEMİNER DERSİ00
Related number of course units / 11--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 GENEL ANESTEZİ UYGULAMALARI00
2 İLERİ RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ- CBCT OKUMA00
3 İMPLANTOLOJİYE GİRİŞ00
4 ÇOCUK HASTALARDA TME HASTALIKLARI: TANI, TEŞHİS VE TEDAVİ00
5 DAVRANIŞ YÖNETİMİ00
6 SENDROMLU OLGULARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI00
7 GÜNCEL MADDELER BİLGİSİ00
8 ORAL YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI VE ORAL PATOLOJİ00
9 PEDODONTİDE PROFİLAKSİ00
10 PEDODONTİDE ART UYGULAMALARI00
11 BÜYÜME VE GELİŞİMİN BİYOLOJİK TEMELLERİ00
12 KORUYUCU ÖNLEYİCİ ORTODONTİ00
13 ENGELLİ HASTALARDA DENTAL TANI VE TEDAVİ UYGULAMALARI00
14 PERİODONTAL HASTALIKLAR00
15 ÇOCUK HASTALARDA NÖTRAL OKLUZYONA GEÇİŞ VE MALOKLUZYON00
16 DENTAL EROZYON00
17 MİNİMAL İNVAZİV TERAPİLER00
18 ORAL MİKROBİYOLOJİ00
19 SENDROMLAR VE GENETİK00
Related number of course units / 19--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.