English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENERGY TECHNOLOGIES (WithThesis)(IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENERGY TECHNOLOGIES (WithThesis)(IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ENT501RELIABILITY OF ENERGY SOURCES
RELIABILITY OF ENERGY SOURCES
Z303.06.03
MEN596ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
Z303.06.03Numerical Differentiation and integration, Solution of ordinary differential equations, Solution of partial differential equations, Optimization
EE557EPOWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT503WIND ENERGY SYSTEMS
WIND ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
MEN553HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING
HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE509ESCİENTİFİC RESEARCH TECHNİQUES
SCİENTİFİC RESEARCH TECHNİQUES
Z303.06.03
LEE520INTRODUCTİON TO THESİS AND SEMİNAR
INTRODUCTİON TO THESİS AND SEMİNAR
Z000.012.00
MEN588ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
Z303.06.03Birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, Fourier serileri ve sınır değer problemleri, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Fourier İntegralleri ve dönüşümü, Kompleks analize girişFirst and second order ordinary differential equations, Fourier Series, Laplace Transformation, Partial differential equations, Introduction to complex analysis
ENT502CONVECTİON HEAT TRANSFER
CONVECTİON HEAT TRANSFER
S303.06.03Isı Transferinin Temelleri, Konvektif Isı Transferinin Temel Denklemleri, Laminer Akış için Sınır Tabaka Yaklaşımı, Sıkıştırılamaz Laminer Sınır Tabakalarında Isı Transferi: Benzerlik Çözümleri, İntegral Yöntem, Boru ve Kanallarda Laminer Zorlanmış Konveksiyon, Türbülanslı Akışta Zorlanmış Konveksiyon, Doğal Konveksiyonda Isı TransferiFoundations of Heat Transfer, Governing Equations of Convective Heat Transfer, Boundary-Layer Approximations for Laminar Flow, Heat Transfer in Incompressible Laminar External Boundary Layers: Similarity Solutions, The Integral Method, Laminar Forced Convection in Pipes and Ducts, Forced Convection in Turbulent Flow, Heat Transfer in Natural Convection
ENT504SOLAR ENERGY SYSTEMS
SOLAR ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
MEN526COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE500-3MASTER’S THESİS-I
MASTER’S THESİS-I
Z000.030.00
LEE500-4MASTER’S THESİS-II
MASTER’S THESİS-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.