İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENERGY TECHNOLOGIES (WithThesis)(IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE509ESCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri incelenerek, bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden yöntemler açıklanacaktır. Tez yazım kuralları, kaynakça hazırlama, makale ve rapor yazım kuralları ve etik kurallar anlatılacaktır.Research design Literature search and review Scientific writing Scientific presentation Critical scientific review Data types and data collection techniques Quantitative and qualitative methods and data analyses Ethical issues
MEN596ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
Z303.06.03Numerical Differentiation and integration, Solution of ordinary differential equations, Solution of partial differential equations, Optimization
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE520INTRODUCTİON TO THESİS AND SEMİNAR
INTRODUCTİON TO THESİS AND SEMİNAR
Z000.012.00
MEN588ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
Z303.06.03Birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, Fourier serileri ve sınır değer problemleri, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Fourier İntegralleri ve dönüşümü, Kompleks analize girişFirst and second order ordinary differential equations, Fourier Series, Laplace Transformation, Partial differential equations, Introduction to complex analysis
EE557EPOWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT502CONVECTİON HEAT TRANSFER
CONVECTİON HEAT TRANSFER
S303.06.03Isı Transferinin Temelleri, Konvektif Isı Transferinin Temel Denklemleri, Laminer Akış için Sınır Tabaka Yaklaşımı, Sıkıştırılamaz Laminer Sınır Tabakalarında Isı Transferi: Benzerlik Çözümleri, İntegral Yöntem, Boru ve Kanallarda Laminer Zorlanmış Konveksiyon, Türbülanslı Akışta Zorlanmış Konveksiyon, Doğal Konveksiyonda Isı TransferiFoundations of Heat Transfer, Governing Equations of Convective Heat Transfer, Boundary-Layer Approximations for Laminar Flow, Heat Transfer in Incompressible Laminar External Boundary Layers: Similarity Solutions, The Integral Method, Laminar Forced Convection in Pipes and Ducts, Forced Convection in Turbulent Flow, Heat Transfer in Natural Convection
ENT503WIND ENERGY SYSTEMS
WIND ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT504SOLAR ENERGY SYSTEMS
SOLAR ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT505CONDUCTION HEAT TRANSFER
CONDUCTION HEAT TRANSFER
S303.06.03
ENT506NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR ENERGY
S303.06.03
ENT508INTERNATİONAL ORGANİZATİON AND WORLD POLİTİCS
INTERNATİONAL ORGANİZATİON AND WORLD POLİTİCS
S303.06.03
ENT521SPECİAL TOPİCS İN ENERGY ENGİNEERİNG
SPECİAL TOPİCS İN ENERGY ENGİNEERİNG
S303.06.03
MEN525INDUSTRAL ENERGY MANAGEMENT
INDUSTRAL ENERGY MANAGEMENT
S303.06.03
MEN526COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
S303.06.03
MEN529CURRENT APPROACHES TO ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
CURRENT APPROACHES TO ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
S303.06.03
MEN541ADVANCED FLUİD MECHANİCS
ADVANCED FLUİD MECHANİCS
S303.06.03
MEN547THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND ENERGY
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND ENERGY
S303.06.03
MEN553HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING
HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING
S303.06.03
SBU505INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
S303.06.03
SBU524INTERNATIONAL SECURITY
INTERNATIONAL SECURITY
S303.06.03
SBU540EUROPEAN POLITICS
EUROPEAN POLITICS
S303.06.03Bütün yönleri ile Avrupa Birliği'ni ele almak. Tarihçe, Kurumlar, İşleyiş, Üyelik süreci, üye ülkeler vb.evaluation of the European Union in all its aspects, including its history, institutions, functioning, membership process, and policies
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE500-3MASTER’S THESİS-I
MASTER’S THESİS-I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE500-4MASTER’S THESİS-II
MASTER’S THESİS-II
Z000.030.00
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1621&DK=150902