English

16070 AUDIOLOGY - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 CLINICAL PRACTICE I55100.00
2 CLINICAL PRACTICE II55100.00
3 FUNCTIONAL AUDIOLOGY55100.00
4 YÜKSEK LİSANS TEZİ I3360.00
5 YÜKSEK LİSANS TEZİ-II3360.00
6 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ55100.00
7 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ1120.00
Related number of course units / 77--
Level of contribution27--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI000.00
2 OTOLOGY AND GENETICS4480.00
3 VESTIBULAR SYSTEM DISEASES DIAGNOSIS AND REHABILITATION55100.00
4 AUDITORY IMPLANTS AND SIMULATION AND AMPLIFICATION4480.00
5 SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME TANI VE REHABİLİTASYON3360.00
6 EDUCATIONAL APPROACHES IN INDIVIDUALS WITH HEARING LOSS000.00
7 ADVANCED DIAGNOSTIC AUDIOLOGY55100.00
8 ADVANCED EAR NOSE AND THROAT DISEASES55100.00
9 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDIOLOGY1120.00
10 APPLICATIONS IN AUDITORY REHABILITATION4480.00
11 NEW TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL AUDIOLOGY000.00
12 HEARING AID FITTING APPLICATIONS4480.00
13 PROJECTS IN AUDIOLOGY000.00
14 CODING APPLICATIONS IN HEALTH3360.00
Related number of course units / 1410--
Level of contribution38--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.