English

12935 POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS - Programme for Bachelor's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112T%
1 SEMINAR4345555555555693.33
2 THESIS00000000000000.00
3 THESIS00000000000000.00
4 THESIS00000000000000.00
5 THESIS00000000000000.00
6 DOCTARAL QUALIFYING EXAM00000000000000.00
7 SEMINAR00000000000000.00
8 PRINCIPLES OF RESEARCH DESIGN AND METHODS2533243423233660.00
9 COMPARATIVE POLITICS2254535535304270.00
10 CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN POL. THEORIES 5222555352524371.67
11 INTERNATIONAL ORGANIZATION AND WORLD POLITICS5455545555545795.00
12 ADVANCED STUDIES IN POLITICAL THEORY 00000000000000.00
13 COMPARATIVE POLITICS ON FOREIGN POLICY 4454545545345286.67
Related number of course units / 13666666666665--
Level of contribution222024232725282724252318--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112T%
1 INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES5544445253444981.67
2 INT BASIC ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY4545445454555490.00
3 INT POSTMODERNISM AND INTERNATIONAL RELATIONS4535335454545083.33
4 INTERNATIONAL SECURITY0233434343433660.00
5 MIGRATION AND INTERNATIONAL POLITICS4445445555555591.67
6 EUROPEAN POLITICS00000000000000.00
7 POLITICAL SOCIOLOGY4333003142202541.67
8 ADVANCED STUDIES IN COMPARATIVE POLITICS 3254335544304168.33
9 ADVANCED STUDIES ON INTERNATIONAL POLITICS 00000000000000.00
10 ADVANCED POLITICAL SOCIOLOGY 4233103141002236.67
11 TURKISH POLITICAL THOUGHT 00000000000000.00
12 STUDIES IN POLITICAL PSYCHOLOGY 00000000000000.00
Related number of course units / 12788876888875--
Level of contribution282829322321352536262821--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.