English

10161 HEALTH INSTITUTIONS MANAGEMENT -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 END-OF-TERM FINAL ACCOUNTING OPERATIOS1120.00
2 GENERAL ECONOMY2240.00
3 GENERAL BUSINESS3360.00
4 GENERAL ACCOUNTING2240.00
5 GENERAL LAW4480.00
6 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT2240.00
7 EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW55100.00
8 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I1120.00
9 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
10 INFORMATION TECHNOLOGY-I000.00
11 INFORMATION TECHNOLOGY-II000.00
12 OFFICE MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNIQUES55100.00
13 ENTREPRENEURSHIP3360.00
14 ENGLISH-I000.00
15 ENGLISH-II000.00
16 TIBBİ TERMİNOLOJİ VE HASTALIK BİLGİSİ55100.00
17 HOSPITAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION-I2240.00
18 HOSPITAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION-II2240.00
19 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA 1120.00
20 BİYOİSTATİSTİK 1120.00
21 HOSPITAL AUTOMATION3360.00
22 HEALTH LEGISLATION4480.00
23 HEALTH SERVICES MANAGEMENT 4480.00
24 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE RAPORLAMA55100.00
25 IN HEALTH RESOURCES PLANNING ORGANIZATION 4480.00
26 TIBBİ TEKNOLOJİ VE YÖNETİMİ000.00
27 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 55100.00
28 COST MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS3360.00
29 PROFESSIONAL ENGLISH-I 1120.00
30 PROFESSIONAL ENGLISH-II1120.00
31 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS3360.00
32 TURKISH LANGUAGE-I2240.00
33 TURKISH LANGUAGE-II2240.00
34 WORK PLACEMENT-I55100.00
35 WORK PLACEMENT-II55100.00
36 WORK PLACEMENT-III55100.00
Related number of course units / 3631--
Level of contribution92--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE AKREDİTASYON 000.00
2 FIRST AID 3360.00
Related number of course units / 21--
Level of contribution3--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.