English

06020 BUSINESS MANAGEMENT (in English) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I55100.00
2 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II55100.00
3 INTRODUCTION TO BUSINESS55100.00
4 ORGANIZATIONAL THEORY55100.00
5 PRINCIPLES OF MARKETING4480.00
6 BUSINESS COMMUNICATION4480.00
7 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT55100.00
8 MARKETING MANAGEMENT55100.00
9 OPERATIONS MANAGEMENT4480.00
10 BUSINESS FINANCE-I55100.00
11 BUSINESS FINANCE-II55100.00
12 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR3360.00
13 OPERATIONS RESEARCH55100.00
14 CORPORATE FINANCE4480.00
15 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS2240.00
16 APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I2240.00
17 STRATEGIC MANAGEMENT3360.00
18 APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II2240.00
19 CONSUMER BEHAVIOR1120.00
20 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS55100.00
21 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS55100.00
22 MANAGERIAL ECONOMICS4480.00
23 PROFESSIONAL ENGLISH-I55100.00
24 PROFESSIONAL ENGLISH-II55100.00
25 ENTREPRENEURSHIP 4480.00
26 STATISTICS-I4480.00
27 STATISTICS-II4480.00
28 FUNDAMENTALS OF LAW4480.00
29 BUSINESS LAW55100.00
30 MATHEMATICS FOR BUSINESS-I55100.00
31 MATHEMATICS FOR BUSINESS-II4480.00
32 FINANCIAL ACCOUNTING-I55100.00
33 FINANCIAL ACCOUNTING-II4480.00
34 MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING55100.00
35 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS4480.00
36 TURKISH LANGUAGE-I4480.00
37 TURKISH LANGUAGE-II55100.00
38 WORK PLACEMENT-I3360.00
39 WORK PLACEMENT-II3360.00
40 WORK PLACEMENT-III2240.00
Related number of course units / 4040--
Level of contribution163--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PROJECT DESIGN 3360.00
2 AUDITING3360.00
3 BUSINESS PLANNING4480.00
4 LEADERSHIP4480.00
5 NEGOTIATION TECHNIQUES4480.00
6 CREATIVITY AND INNOVATION3360.00
7 BRAND MANAGEMENT4480.00
8 MARKETING RESEARCH4480.00
9 DESIGN MANAGEMENT000.00
10 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS4480.00
11 PROJECT MANAGEMENT3360.00
12 CORPORATE ACCOUNTING4480.00
13 CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT3360.00
Related number of course units / 1312--
Level of contribution43--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT4480.00
2 ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES ECONOMICS000.00
3 INTERNATIONAL ECONOMICS 4480.00
4 ECONOMY AND POLITICS3360.00
5 FINANCING OF FOREIGN TRADE3360.00
6 INTERNATIONAL BUSINESS4480.00
7 E-TRADE55100.00
8 INTERNATIONAL TRADE POLICY4480.00
9 INTERNATIONAL MARKETING3360.00
10 ETHICAL LEADERSHIP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES4480.00
11 ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS4480.00
12 STRATEGIC BUSINESS PLANNING4480.00
Related number of course units / 1211--
Level of contribution42--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 CYBER SECURITY3360.00
2 ENVIRONMENTAL EDUCATION4480.00
3 MATHEMATICAL THINKING000.00
4 LANGUAGE AND CULTURE4480.00
5 ENGLISH LITERATURE000.00
6 6 SIGMA3360.00
7 FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT55100.00
8 TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES4480.00
Related number of course units / 86--
Level of contribution23--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.