English

13710 FOOD SAFETY - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021T%
1 THESIS555555555555555555555105100.00
2 THESIS555555555555555555555105100.00
3 THESIS555555555555555555555105100.00
4 THESIS555555555555555555555105100.00
5 DOCTORAL THESIS PROPOSAL5555533545544444115558782.86
6 DOCTORAL PROFICIENCY4444444444444444444448480.00
7 PHD SEMINAR 4444454400044444444447369.52
8 PHILOSOPHY OF SCIENCE5522432325342422213426259.05
9 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ00000000000000000000000.00
10 FOOD SAFETY AND NUTRITION5555544422253254333337773.33
11 NUTRITION AND HEALTH5555544444454455445559590.48
Related number of course units / 11101010101010101099910101010101010101010--
Level of contribution484845454743414436403846414244433837444543--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021T%
1 ADVANCED ANALYSIS METHODS IN FOOD SAFETY5555444455554455434449388.57
2 NUTRIGENOMICS4443333533444444323447571.43
3 ADVANCED FOOD BIOTECHNOLOGY5555444444433354113357975.24
4 ADVANCED FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS55545555555555555555410398.10
5 ADVANCED PROBIOTICS AND PREBIOTICS4544554444454554445559388.57
6 FUNCTIONAL FOODS AND THEIR IMPORTANCE4444543533552453324448076.19
Related number of course units / 6666666666666666666666--
Level of contribution272827252625232724242727222529252017242526--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.