English

13710 FOOD SAFETY - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 THESIS55100.00
2 THESIS55100.00
3 THESIS55100.00
4 THESIS55100.00
5 DOCTORAL THESIS PROPOSAL55100.00
6 DOCTORAL PROFICIENCY4480.00
7 SEMİNER000.00
8 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ000.00
9 FOOD SAFETY AND NUTRITION55100.00
10 NUTRITION AND HEALTH55100.00
11 ADVANCED FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS000.00
Related number of course units / 118--
Level of contribution39--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PUBLIC HEALTH 000.00
2 ADVANCED ANALYSIS METHODS IN FOOD SAFETY55100.00
3 STATISTICAL METHODS000.00
4 ANTIOXIDANTS AND THEIR IMPORTANCE000.00
5 ADVANCED FOOD TOXICOLOGY000.00
6 NUTRIGENOMICS4480.00
7 ADVANCED FOOD BIOTECHNOLOGY55100.00
8 ADVANCED FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS55100.00
9 ADVANCED PROBIOTICS AND PREBIOTICS4480.00
10 FUNCTIONAL FOODS AND THEIR IMPORTANCE4480.00
11 FOOD SAFETY000.00
12 FOOD INSPECTION AND ITS SYSTEMS000.00
13 FOOD PROTECTION METHODS000.00
14 FOOD PRODUCTION TECHNOLOGIES000.00
15 NUTRITION AND HEALTH000.00
16 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY000.00
17 ADVANCED PROBIOTICS AND PREBIOTICS000.00
18 GIDA GÜVENLİĞİNDE ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ000.00
19 İLERİ NUTRİGENOMİK000.00
20 İLERİ GIDA GÜVENCESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ000.00
Related number of course units / 206--
Level of contribution27--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.